Skip to content

Beleidsmedewerker (m,v,x)

05/08/2022

SAAMO Oost-Vlaanderen vzw maakt deel uit van de sector maatschappelijk opbouwwerk. Dit is een vorm van sociaal werk die met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtwerk mensen samenbrengt om te werken aan concrete en duurzame oplossingen. Samen met mensen in een kwetsbare positie ontwikkelen onze ‘opbouwwerkers’ modellen, geven ze een aanzet voor verbeteringen in beleid en regelgeving en bouwen ze aan publieke bewustwording.

Vandaag zijn we op zoek naar een nieuwe collega met leidinggevende capaciteiten om in één of meerdere Oost-Vlaamse steden of gemeenten (behalve Gent) waar wij actief zijn, lokale teams van opbouwwerkers aan te sturen en te coachen.

 • Neem je graag de leiding en wil je verantwoordelijkheid dragen voor een team van opbouwwerkers?
 • Ben je goed in het verdelen van taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen een team?
 • Krijg je energie van het individueel coachen van medewerkers?
 • Heb je ervaring met het opvolgen en beheren van projectbudgetten?
 • Ben je een goed onderhandelaar?
 • Geloof je in de kracht van samenwerken en netwerken?
 • Ben je iemand die de politieke en sociaaleconomische actualiteit op de voet volgt?
 • Ben je iemand die vlot kan schakelen tussen uiteenlopende werkcontexten en flexibel omgaat met plots wijzigende situaties?
 • Sta je naast het aansturen van een team ook graag tussen de doelgroep?
 • Ben je iemand die het moeilijk heeft met onrecht en mensenrechten belangrijk vindt?
 • Vind je het belangrijk om via jouw job maatschappelijk kwetsbare groepen te versterken, te laten participeren en hen een betere toekomst te bieden?

Dan is onderstaande vacature zeker iets voor jou!

Wij zoeken een beleidsmedewerker (M/V/X)

Contract:

Voltijds contract van onbepaalde duur

Tewerkstellingsplaats:

Sint-Jacobsnieuwstraat 50 | 9000 Gent

Indiensttreding:

In de loop van de maand oktober of later, afhankelijk van jouw opzegtermijn

Functiebeschrijving:

Als beleidsmedewerker ben je lid van een beleidsteam dat bestaat uit 7 beleidsmedewerkers, een stafmedewerker en een algemeen directeur en positioneer je je tussen de algemeen directeur en de opbouwwerkers, projectmedewerkers en secretariaatsmedewerkers.

Als beleidsmedewerker ben je als lid van het beleidsteam verantwoordelijk voor:

 • De realisatie van het meerjarenplan van SAAMO Oost-Vlaanderen.
 • Het doeltreffend aansturen van jouw team.
 • Het coachen van jouw teamleden.
 • Maximale job tevredenheid van medewerkers en vrijwilligers;
 • Het goed functioneren van onze organisatie
Je bepaalt de richting

Als lid van het beleidsteam bepaal je op collegiale wijze de richting van SAAMO Oost-Vlaanderen en de langetermijnvisie en strategie. Je waakt over de goede uitvoering van onze meerjarenplandoelstellingen en bent als lid van het beleidsteam ook betrokken bij de ontwikkeling van het intern personeels- en organisatiebeleid. Je bepaalt tenslotte samen met je team van opbouwwerkers de gewenste richting en de doelstellingen voor de lokale projecten waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Je neemt de leiding en je coördineert de dagelijkse teamwerking

Als beleidsmedewerker zorg je dat SAAMO Oost-Vlaanderen een levensvatbare organisatie is en blijft. Je zorgt ervoor dat medewerkers erop kunnen vertrouwen dat het beleidsteam de organisatie in handen heeft en de zaken op orde houdt. Je bent iemand die een lokaal team van opbouwwerkers kan aanstu-ren, de rollen en verantwoordelijkheden kan definiëren en ervoor zorgt dat het werk tijdig gedaan wordt.

Je motiveert medewerkers en versterkt hen

Als lid van het beleidsteam heb je de verantwoordelijkheid over het aanwerven, evalueren en bijsturen van jouw teamleden. Je verdeelt de taken rekening houdend met de competenties van medewerkers; ‘de juiste persoon op de juiste plaats’ en rekening houdend met de praktische haalbaarheid. Je leidt je team(s) vanop afstand en ter plekke, zorgt voor hun individuele coaching, competentieontwikkeling en praktische werkbegeleiding.

Je bent ondernemend

Je gaat snel over tot actie, beoordeelt opportuniteiten, gaat zo nodig op zoek naar externe expertise en stelt die ter beschikking van je team en de ganse organisatie. Je bent een geboren netwerker die gelooft in de meerwaarde van samenwerking. Je weet goed om te gaan met belangentegenstellingen zonder hierbij de missie van onze organisatie uit het oog te verliezen. Je gelooft in de kracht van een participa-tieve en procesmatige aanpak met het oog op duurzame veranderingen.

Jouw kerncompetenties

Basishouding
Persoonlijke effectiviteit
 • Organisatie-identificatie
 • Mensgerichtheid
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerking
 • Stakeholder-gerichtheid
 • Discretie en integriteit
 • Zelfreflectie en -ontwikkeling
 • Assertiviteit
 • Resultaats- en procesgerichtheid
 • Plannen & organiseren
 • Omgaan met stress
Agogische gerichtheid
Maatschappelijke gerichtheid
 • Mensen individueel versterken
 • Empowerend werken
 • Werken met groepen
 • Omgevingsgericht ondernemerschap
 • Netwerken
 • Politiek handelen
 • Innovatief handelen
Strategisch denken
Leiding nemen
 • Visie omzetten in actie
 • Omgaan met ambiguïteit
 • Netwerken
 • Concrete resultaten vooropstellen
 • Prioriteiten stellen
 • Realistische planning opmaken
 • Delegeren
Beheren
Coachen
 • Actiegerichtheid
 • Managen van afspraken
 • Coördineren & afstemmen
 • Omgaan met gewijzigde omstandigheden
 • Selecteren van bekwame medewerkers
 • Medewerkers inzetten op hun sterktes
 • Mensgericht coachen
 • Teamgericht coachen
 • Verbeteringsgerichtheid
 • Eerlijke feedback bieden

De functievereisten

 • Minimaal 5 jaar relevante ervaring in leidinggevende functie(s) bij voorkeur in een non-profitorganisatie.
 • Diploma: diploma bachelor of master bij voorkeur een menswetenschappelijke richting.
 • Je kunnen identificeren met onze organisatiemissie en -waarden.
 • Kennis van en ervaring met maatschappelijke achterstelling en uitsluitingsmechanismen.
 • Beschikken over een wagen en/of mogelijkheden om zich vlot binnen de provincie Oost-Vlaanderen te kunnen verplaatsen naar onze afdelingen in verschillende Oost-Vlaamse steden en gemeenten.
 • Bereid zijn om gedurende langere tijd één of meerdere lokale teams aan te sturen in één van onze afdelingen verspreid over de provincie Oost-Vlaanderen (excl. Gent).
 • Bereidheid tot permanente vorming en bijscholing.
 • Bereidheid tot flexibele werkinzet.
 • Goede beheersing van Office 365 (Word, Excel en PowerPoint) en SharePoint.
 • Sterke redactionele vaardigheden met het oog op inhoudelijke dossiers, jaarlijkse verslaggeving, subsidiedossiers.
 • Voldoende financieel inzicht met het oog op controle en opvolging van projectbudgetten.

De arbeidsvoorwaarden

 • Een uitdagende job en wisselende werkcontexten.
 • Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur.
 • Alle relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit.
 • Functieverloning: B1A (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01).
 • Eindejaarspremie onder de vorm van een 13e maand.
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01 en de CAO’s afgesloten binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk.
 • Glijdende werkuren, soepele verlof- en compensatieregeling.
 • Smartphone, abonnement en laptop worden ter beschikking gesteld.
 • Omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen.
 • Er worden voldoende mogelijkheden tot bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met je collega-beleidsmedewerkers en collega’s die elders in Vlaanderen binnen SAAMO gelijkaardige leidinggevende functies opnemen.

Selectieprocedure:

 • Je bezorgt je motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk tegen vóór 24 september 2022 ter attentie van Wouter Hennion (directeur) via wouter.hennion@saamo.be (discretie verzekerd).
 • De selectiecommissie maakt een keuze uit alle kandidaten op basis van de sollicitatiebrieven en neemt zelf contact op met jou.
 • Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, krijg je vooraf een korte presentatieopdracht ter voorbereiding van het eerste selectiegesprek met de selectiecommissie.
 • Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie gaat zo mogelijk live door op zaterdag 1 oktober 2022.
 • Bij gunstige evaluatie wordt je uitgenodigd om deel te nemen aan een assessment.
 • De finale beslissing wordt genomen tijdens een bestuursvergadering in de loop van de maand 19 oktober.
 • Indiensttreding na 19 oktober, afhankelijk van de opzegtermijn.

 

Bekijk de volledige vacature

 

Back To Top