Ga naar hoofdinhoud

“Krijt”-traject

Project

Het kostenplaatje van een opleiding kan hoog oplopen. Boeken, uitstappen, schoolmateriaal, toegang tot het internet: het zijn financiële drempels voor ouders in een maatschappelijk kwetsbare positie. Leerlingen in armoede krijgen door deze drempels niet dezelfde kansen toebedeeld als anderen. SAAMO sprong daarom mee op de kar van vzw Krijt. Met behulp van hun vorming kunnen we lagere en middelbare scholen armoedevaardig maken en helpen bij het opstellen van een armoede- en kostenbeleid. Minder onbetaalde schoolfacturen. Minder financiële stress. Meer gelijke onderwijskansen. Dát is het doel.

Armoedevaardigheid in het onderwijs

Door de combinatie van eenvoudige acties en diepgaandere (her)vormingen verminderen we samen het aantal onbetaalde schoolfacturen. We bouwen met de scholen aan een visie op het vlak van armoede. Van daaruit vertrekken we om concrete armoedebeleidsmaatregelen te treffen, een kostenbewust schoolbeleid uit te werken en het schoolpersoneel armoedevaardig te maken. Leerkrachten leren drempels en (kans)armoede bij leerlingen herkennen. Heldere communicatie rond onkosten en betalingen maken we binnen de scholen een gevestigde praktijk. En we scheppen meer vertrouwen bij de ouders.

Het ‘Krijt’-traject in jouw school?

Vzw Krijt ijvert voor kansrijk en betaalbaar onderwijs. Een doel waar SAAMO zich ook achter wil zetten. Met twee collega’s van SAAMO in Mechelen volgden we daarom in 2020-2021 de train-the-traineropleiding. Vanaf schooljaar 2021-2022 ondersteunen we zelf secundaire scholen in een ”Krijt”-traject. Ook interesse in een “Krijt”-traject voor jouw secundaire school?  Contacteer ons!

Back To Top