Ga naar hoofdinhoud

Gezondheid

Wie hoger op de maatschappelijke ladder staat leeft langer in goede gezondheid. Ongelijkheid in gezondheid is te wijten aan processen van armoede en uitsluiting.

Wijkgezondheidscentra

Lokaal stimuleren we samenwerking zodat ook mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie vlot toegang hebben tot betaalbare eerstelijnsgezondheidszorg. We zetten onze schouders onder het model van de wijkgezondheidscentra, dat op een efficiënte manier mensen in een kwetsbare positie bereikt en versterkt.

Gezond leven

We zetten in op effectieve preventiestrategieën met impact op de directe gezondheidsbeleving van groepen mensen in een kwetsbare positie. Voorbeelden daarvan zijn gezonde voeding en beweging.

Back To Top