Ga naar hoofdinhoud

Wij zoeken een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (m/v/x)

SAAMO Gent komt op voor het recht op een menswaardig leven voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. SAAMO Gent wil deze mensen opnieuw greep laten krijgen op hun leven en hun omgeving. Met een ploeg van ruim 30 medewerkers proberen wij samen met deze mensen het verschil te maken en zetten we beleidsmakers aan om uitdrukkelijk te kiezen voor armoedebestrijding, solidariteit en herverdeling.

Heb jij in je leven moeilijkheden ervaren die gerelateerd zijn aan armoede of sociale uitsluiting? Of heb jij problemen gekend in jouw sociale situatie, op school, werk, qua huisvesting,…

Wil je graag deze ervaring ten dienste stellen van SAAMO Gent én van mensen die soortgelijke problemen ervaren?

Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou! We zouden het alleszins fijn vinden om jou te leren kennen en wie weet in ons team te verwelkomen!

Als ervaringsdeskundige bij SAAAMO Gent maak je deel uit van Team Wonen. Momenteel zijn daar 5 projecten in uitvoering: Gent Knapt Op, Community Land Trust, de Woonzaak, Sociale Huurders aan de Slag en Woonbox. Meer info over onze projecten vind je hier.

In het eerste werkjaar werk je vooral mee aan de verdere uitbouw van de projecten Sociale huurders aan de Slag en Woonbox.

Sociale Huurders aan de Slag (SHADS): SAAMO is sinds 2002 actief in de sociale huisvesting, zowel lokaal als bovenlokaal. Via het project SHADS willen we de participatie van de sociale huurders vergroten, zodat ze meer invloed krijgen op hun woon- en leefomgeving. Dit doen we door diverse bewonersgroepen in Gent te ondersteunen. In de Watersportbaan gaan we specifiek aan de slag met actiepunten per hoogbouwcomplex. Daarbij verzamelen we thema’s en voorstellen die leven bij sociale huurders m.b.t. hun eigen appartementsgebouw en de wijk. We werken met nieuwsbrieven, actieplannen die we opgesteld hebben samen met de huurders en die verder tot realisatie moeten leiden,  activiteiten in en rond het gebouw en ontmoetingsmomenten met sociale huisvestingsmaatschappijen en andere partners. Met als resultaat: een aantal concrete, haalbare acties én een aantal betrokken buurtbewoners die als vrijwilliger ze helpen realiseren.

Als ervaringsdeskundige bij SAAMO Gent ga je mee deur aan deur bij de bewoners. Participeer je aan de organisatie en begeleiding van groepsbijeenkomsten en activiteiten. Bewaak je dat onze communicatie en aanpak voldoende op maat van de doelgroep is. Op  basis van jouw ervaring en opleiding geef je feedback en werk je samen met je collega’s drempels in onze projecten weg.

Woonbox: Met het Project Woonbox wil SAAMO de woonkansen voor dak en thuislozen in Gent vergroten. Een beperkt aantal woonboxen worden in gebouwen geplaatst die tijdelijk niet in gebruik zijn.  Onze partners van Straathoekwerk Gent en de woonbuddy’s van Gents Solidariteitsfonds staan voornamelijk in voor de individuele begeleiding van de deelnemers. SAAMO Gent is projectverantwoordelijke en staat in voor het groepsmatige werk, stemt af met alle partners en beleidsactoren en coördineert.

Als ervaringsdeskundige bij SAAMO Gent participeer je aan de organisatie en begeleiding van groepsbijeenkomsten en activiteiten. Bewaak je dat onze communicatie en aanpak voldoende op maat van de doelgroep gebeurt. Je maakt de vertaling van de leefwereld van projectdeelnemers met als doel begrip te verhogen bij netwerkpartners en beleidsmakers.

Naast de concrete projecten waaraan je werkt wordt je ook betrokken bij de Organisatie Ontwikkeling van SAAMO Gent. Als project organisatie zijn wij steeds in beweging. Als lerende organisatie stellen we ons eigen manier van werken en samenwerken voortdurend in vraag.

Je neemt deel aan de themacirkel wonen en het strategische overleg van SAAMO Gent, Je participeert aan het Algemeen Team waar alle medewerkers van SAAMO Gent elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen. Het is de plaats waar we over alle belangen heen overleggen, visie vormen, grote inhoudelijke lijnen van de werking evalueren, becommentariëren en indien nodig bijsturen. Je leest publicaties van SAAMO na in functie van toegankelijk taalgebruik.

Tot slot behoren ook enkele administratieve taken bij de functie: Bijhouden van een overzicht acties en ondernomen stappen, registratie van activiteiten binnen het SOhub systeem, verslaggeving, registratie van je werktijd, correct doorgeven van staving stukken van gemaakte onkosten,…

Wie ben jij?

 • Je hebt een hart voor opbouwwerk en voelt verbinding met de missie van SAAMO,
 • Je volgde de opleiding ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting of hebt perspectief om deze opleiding te volmaken. http://www.delinkarmoede.be/opleiding-tot-ervaringsdeskundige
 • Je bent bereid je eigen deskundigheid te blijven verbreden en verdiepen
 • Je hebt kennis van de sociale kaart of de competenties om deze te verwerven
 • Je kan creatief zijn in je opdrachten: initiatief nemen, oplossingen verkennen, breed kijken naar mogelijke linken, nieuwe oplossingswegen bedenken,…
 • Je bent een teamspeler, maar kan ook autonoom aan de slag
 • Je bent een bruggenbouwer: je legt makkelijk contact met mensen in kwetsbare posities maar schuwt ook samenwerking met sociaal werkers en beleidmakers niet.
 • Je kan je brede kennis over armoede en sociale uitsluiting in verschillende contexten binnenbrengen
 • Je kan je vlot verplaatsen binnen de Stad Gent, met de fiets of met het openbaar vervoer
 • Je kan je werkuren flexibel aanpassen aan de noden van de doelgroep en de projecten waaraan je werkt

Wat kunnen wij jou bieden?

 • Je krijgt de tijd om je in te werken in de projecten SHADS en Woonbox.
 • Je krijgt de kans om een brug te vormen tussen de leefwereld van mensen in armoede en sociale uitsluiting en de werking van SAAMO
 • Je komt terecht in een gedreven team van opbouwwerkers en medewerkers algemene diensten.
 • Je krijgt een individuele coach en de kans om extra vorming en opleidingen te volgen. Standaard volg je ook de basisopleiding Opbouwwerk. Meer info over deze opleiding vind je hier.
 • Op termijn kan je op basis van jouw interesses en competenties ook in andere (woon)projecten aan de slag.
 • Contract: onbepaalde duur, 80 -100%
 • Indiensttreding 1 oktober 2022
 • Loon: barema B1c (maatschappelijk opbouwwerk)
 • Soepele verlofregeling en compensatie meeruren
 • Woon werk vergoeding
Back To Top