Skip to content

Signalenkaart (kans)armoede Dendermonde – Afgelopen

De armoede in Vlaanderen stijgt, ook in Dendermonde. De Dendermondse scholen krijgen steeds vaker te maken met de noden van deze gezinnen. Omdat weten een stimulans kan zijn tot visieontwikkeling wil de stad alle scholen een tool aanreiken waarmee ze signalen van (kans)armoede effectief kunnen detecteren.

 

“Weten is de basis om niet te vergeten” Sandra Van Heffen – opbouwwerker

 

De scholen krijgen ook handvaten en vorming om met deze signalen aan de slag te gaan. Voor de introductie van de signalenkaart werkt de stad Dendermonde in een jaarproject samen met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.

 

Daarnaast worden tegelijkertijd gegevens verzameld rond kinderarmoede om structurele maatregelen uit te werken om kinderarmoede terug te dringen.

 

Samenwerkingspartners:
Stad Dendermonde, Huis van het Kind De Kroon, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Sociaal Huis, scholen, CLB’s, De Tondeldoos, vzw vergeet de kinderen niet, CAW, …

 

Back To Top