Skip to content

Sterk onderwijs voor iedereen Geraardsbergen

Project

Probleemstelling:

Kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen verschijnen vaak al vanaf de kleuterklas ongelijk aan de startstreep. Die kloof neemt gedurende de schoolloopbaan toe. Het is een kloof die het onderwijs nog steeds niet weet te overbruggen en ook zelden weet te verdichten.

Doelstelling:

Maatschappelijk kwetsbare ouders zijn versterkt bij het realiseren van een stimulerende thuiscontext en in hun ondersteunende rol in aanloop naar en tijdens de schoolloopbaan van hun kind.
Scholen, waar we mee samenwerken, realiseren een schoolbeleid en een klaspraktijk die inclusief, participatief en sociaal gecorrigeerd zijn zodat gelijke onderwijskansen zowel bij in- als uitstroom van leerlingen verhoogd zijn. Er zijn partnerschappen tussen scholen, welzijnsorganisaties en aanbieders van dienst- en hulpverlening die de gelijke onderwijskansen voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen verhogen.

 

Back To Top