Skip to content

Kwaliteitsvol onderwijs in Denderleeuw

Project

Het project heeft als doel om via onderwijsopbouwwerk bij te dragen tot kwaliteitsvol onderwijs in Denderleeuw.
Via regelmatig overleg met de schooldirecties werken we aan een netoverschrijdende samenwerking tussen de scholen in Denderleeuw. Er komt ook een Zorg-plusoverleg met de zorgcoördinatoren uit de basisscholen en CLB-medewerkers.

 

Daarnaast wordt er via verschillende projecten gewerkt aan het verhogen van de ouderbetrokkenheid binnen onderwijs.
Bij JongLeren gaan vrijwilligers aan huis bij leerlingen uit de 3e kleuterklas en eerste graad om via speels leren extra ondersteuning te bieden.

 

“Ik focus niet op de resultaten, maar op het warme contact met de kinderen” – Shana, vrijwilligster JongLeren

 

Via “School en ouders” informeert men ouders op een laagdrempelige manier over belangrijke aspecten van het schoolleven van hun kinderen. Dit is een samenwerking tussen de school, Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen en de onderwijsopbouwwerker.

 

Speelplaats Deluxe zet in op groene en avontuurlijke speelplaatsen in de basisscholen, in samenwerking met MOS Oost-Vlaanderen.

 

Ook maakt de opbouwwerker de brug tussen ouders en school om integratie en gelijke kansen te bevorderen. Zo kunnen ouders hier terecht bij hulp voor het aanvragen van een studietoelage op enkele zitdagen in september. De opbouwwerker zal regelmatig aanwezig zijn op de scholen om met ouders in contact te komen.

 

Tenslotte wordt ook de werking van Huis van het Kind ondersteund op vlak van ouderbetrokkenheid bij het uitwerken van een brede school concept rond buitenschoolse kinderopvang.

 

Het O.C.M.W. van Denderleeuw sloot een samenwerkingsovereenkomst af met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met diensten uit het O.C.M.W. en de gemeente Denderleeuw, zoals Huis van het Kind, diensten Jeugd en Vrije Tijd, de inclusieambtenaar.

 

Andere belangrijke partners zijn MOS Oost-Vlaanderen en Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen en natuurlijk de scholen in Denderleeuw. We kunnen ook rekenen op enthousiaste vrijwilligers voor het project JongLeren.

Nieuws & verhalen

Het Zomert Bij SAAMO!

Het zomert bij SAAMO!

Ben je nog op zoek naar leuke en betaalbare zomeractiviteiten? SAAMO Oost-Vlaanderen organiseert tal van activiteiten over de hele provincie.…

Podcast – De Denderstreek

Podcast – De Denderstreek

De denderstreek, een streek in woelig water zoekend naar verbinding. In de Denderstreek zetten onze opbouwwerkers sterk in op verbinding.…

Bedankt Vrijwilligers Van Het Project JongLeren!

Bedankt vrijwilligers van het project JongLeren!

Waar zal ik beginnen…bij de letter B van Bedankt.   Buitengewoon speciaal Engagement om te bewonderen Dankbaar zijn de kinderen…

Start Niet Met Pre Teaching Als Een Pak Leerlingen Uit De Boot Dreigen Te Vallen.

Start niet met pre teaching als een pak leerlingen uit de boot dreigen te vallen.

Samenlevingsopbouw vraagt met heel wat partners om maandag niet te starten met nieuwe leerstof. Er moet vooral ingezet worden op…

Back To Top