Skip to content

Sterk onderwijs voor iedereen in Ronse

Project

Probleemstelling:

Kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen verschijnen vaak al vanaf de kleuterklas ongelijk aan de startstreep. Die kloof neemt gedurende de schoolloopbaan toe. Het is een kloof die het onderwijs nog steeds niet weet te overbruggen en ook zelden weet te verdichten.

Doelstelling:

Maatschappelijk kwetsbare ouders zijn versterkt bij het realiseren van een stimulerende thuiscontext en in hun ondersteunende rol in aanloop naar en tijdens de schoolloopbaan van hun kind.
Scholen, waar we mee samenwerken, realiseren een schoolbeleid en een klaspraktijk die inclusief, participatief en sociaal gecorrigeerd zijn zodat gelijke onderwijskansen zowel bij in- als uitstroom van leerlingen verhoogd zijn. Er zijn partnerschappen tussen scholen, welzijnsorganisaties en aanbieders van dienst- en hulpverlening die de gelijke onderwijskansen voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen verhogen. Lokale netwerken van lokale besturen, welzijns- en sociaal-culturele organisaties, vrijwilligers, … realiseren informele stimulerende leeromgevingen
voor maatschappelijk kwetsbare kinderen.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Inspiratiemap – Elk Kind, Elke Ouder Telt

Inspiratiemap – Elk kind, elke ouder telt

Maart 2015 – Werken aan ouderbetrokkenheid in de basisschool

Back To Top