Skip to content

Kansarm, maar niet kansloos

Project

Met Het project – Kansarm, maar niet kansloos – Samen sterk voor een betere toekomst voor onze kinderen – focussen we ons op de thuiscontext van het (schoolgaande) kind. Concreet werken we in St-Niklaas verder op de noden die via 30 diepte-interviews bij kwetsbare gezinnen werden geformuleerd. Via de werking van een oudergroep diepen we een aantal thema’s inhoudelijk uit.. We gaan na welke oplossingen de betrokken mensen zelf zien zodat hun kwetsbare positie zou kunnen verbeteren. Vanuit deze vaststellingen gaan we de dialoog aan met oplossingsactoren, en zetten we acties op om, als het kan, zelf mee aan oplossingen te werken.

 

“Het doet deugd dat er mensen interesse hadden in mijn ervaringen. Door mijn verhaal te vergelijken met anderen ontdekte ik dat, ondanks onze verschillende afkomsten, we tegen dezelfde dingen moeten opbotsen om uit armoede te geraken. Dit geeft mij moed om terug aan de toekomst te werken.” – Pascale, deelnemer van de oudergroep.

 

Daarnaast zetten we in op een ruim overlegplatform ‘Kansen voor kinderen’ waarin o.a. kinderopvang, onderwijs, welzijn, armoedeorganisaties, doelgroepvertegenwoordigers, stad en OCMW samenwerken. Vanuit dit netwerk wordt werk gemaakt van betere informatiedoorstroming en samenwerking rond kinderarmoede en armoedebestrijding, van sensibilisering zowel naar professionelen als naar kwetsbare gezinnen. Diverse concrete instrumenten ontstaan hieruit. Er is een uitgebreid sensibiliserings- en vormingspakket voor scholen en kinderopvanginitiatieven over armoede en de noodzaak om met een positieve bril naar kwetsbare kinderen te kijken.

 

We ontwikkelden een signalenkaart en signalenbundel armoede (één voor onderwijs en één voor kinderopvang). Dit is een instrument om leerkrachten en mensen die in de kinderopvang werken te helpen om armoede vroeg te detecteren. De bundel geeft tal van tips om hier goed mee om te gaan.

 

Een ander instrument dat ontwikkeld wordt, heeft tot doel om scholen te helpen een kostenvriendelijk schoolbeleid te ontwikkelen. Ook over drempels in de kinderopvang wordt nagedacht.

 

Samenwerkingspartners:
Welzijnschakels Sint-Niklaas: de springplank, Stad en OCMW.
We zetten in op een uitgebreid netwerk met o.a. kinderopvang, onderwijs, welzijn, armoedeorganisaties, doelgroepvertegenwoordigers, stad en OCMW.

 

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Kansarm Maar Niet Kansloos

Kansarm maar niet kansloos

Februari 2017 – Een grondrechtenbenadering van kinderarmoedebestrijding

Kansarm Maar Niet Kansloos

Kansarm maar niet kansloos

Januari 2016 – Samen sterk voor een betere toekomst voor onze kinderen

Nieuws & verhalen

Dreigend Tekort Aan Plekken In De B-stroom

Dreigend tekort aan plekken in de B-stroom

De limieten van de draagkracht van het onderwijsveld en de grenzen van de lokale dialoog lijken bereikt: er dreigt een…

Dialoogmoment: Aanbevelingen Collectieve Schuldenregeling

Dialoogmoment: Aanbevelingen collectieve schuldenregeling

In Sint-Niklaas werkte opbouwwerker Marjolein samen met de oudergroep een dossier uit met (beleids)aanbevelingen omtrent collectieve schuldenregeling die ze tijdens…

Start Niet Met Pre Teaching Als Een Pak Leerlingen Uit De Boot Dreigen Te Vallen.

Start niet met pre teaching als een pak leerlingen uit de boot dreigen te vallen.

Samenlevingsopbouw vraagt met heel wat partners om maandag niet te starten met nieuwe leerstof. Er moet vooral ingezet worden op…

Back To Top