Skip to content

Wat doet Saamo in Oost-Vlaanderen

Tot vandaag werkte SAAMO reeds in 4 op 5 van de Oost-Vlaamse gemeenten aan één of meerdere initiatieven. Onze medewerkers zijn op heel wat verschillende plaatsen in de provincie actief. We werken zowel in de stad als op het platteland.

In samenwerken ligt onze kracht. Opbouwwerkers staan dicht bij mensen en de problemen waarmee ze te maken krijgen. Ze werken steeds samen aan oplossingen die breed inzetbaar zijn. En uiteraard zijn ook de organisaties, netwerken en besturen met wie ze samenwerken onmisbaar om te strijden voor een samenleving waarin er plaats is voor iedereen.

Wijkverbeteringstraject ‘Leeuwbrug Renoveert’, Denderleeuw

Probleemstelling Denderleeuw wordt in de Lokale Armoedebarometer gezien als een van de meest kwetsbare gemeenten van Oost-Vlaanderen. De wijk Leeuwbrug…

Versterken Van Aandachtsgebieden Ronse

Versterken van aandachtsgebieden in Ronse

Probleemstelling: In aandachtsgebieden zijn meerdere mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid ruimtelijk geconcentreerd. Een samenspel van kenmerken, mechanismen en dynamieken bestendigt en…

Versterken Van Aandachtsgebieden Ninove

Versterken van aandachtsgebieden Ninove

Probleemstelling: In aandachtsgebieden zijn meerdere mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid ruimtelijk geconcentreerd. Een samenspel van kenmerken, mechanismen en dynamieken bestendigt en…

Versterken Van Aandachtsgebieden Beveren

Versterken van aandachtsgebieden Beveren

Probleemstelling: In aandachtsgebieden zijn meerdere mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid ruimtelijk geconcentreerd. Een samenspel van kenmerken, mechanismen en dynamieken bestendigt en…

Sterk Onderwijs Voor Iedereen In De Kunstacademie Geraardsbergen

Sterk onderwijs voor iedereen in de kunstacademie Geraardsbergen

Probleemstelling: Kinderen en volwassenen in maatschappelijk kwetsbare positie maken vaak weinig gebruik van het aanbod van het Deeltijds Kunstonderwijs, of…

Sterk Onderwijs Voor Iedereen Geraardsbergen

Sterk onderwijs voor iedereen Geraardsbergen

Probleemstelling: Kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen verschijnen vaak al vanaf de kleuterklas ongelijk aan de startstreep. Die kloof neemt gedurende…

Sterk Onderwijs Voor Iedereen In Ronse

Sterk onderwijs voor iedereen in Ronse

Probleemstelling: Kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen verschijnen vaak al vanaf de kleuterklas ongelijk aan de startstreep. Die kloof neemt gedurende…

De STEK Zelzate

De STEK Zelzate

Probleemstelling: De grondwet geeft mensen het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand.…

Sociaal Lokaal Beleid Zelzate

Sociaal Lokaal Beleid Zelzate

Probleemstelling: Burgers komen met problemen meestal eerst bij hun lokaal bestuur aankloppen, net omdat het zo dichtbij is. Sociaal beleid…

Noodkoopfonds Ninove

Noodkoopfonds Ninove

Probleemstelling: Noodkopers ontbreken de financiële middelen om noodzakelijke herstellingswerken uit te voeren. Voor renovatiepremies is vaak voorfinanciering vereist waardoor noodkopers…

Ieders Stem Telt

Ieders Stem Telt

Op zondag 13 oktober vinden de lokale verkiezingen plaats. De afschaffing van de opkomstplicht in Vlaanderen zorgt voor complexe spelregels.…

Opbouwwerker En Bewoner Bij Woning Die Aan Renovatie Toe Is.

Waardig Wonen in het Waasland

Probleemstelling: In een eerder afgerond project (Dialoogtrajecten private huur) deelden huurders hun ervaringen rond hun woon- en energieproblemen. Zij wonen…

Toe_Komst

Toe_Komst

TOEKOMEN & TOEKOMST Het project Toe_Komst brengt bewoners van Denderleeuw met een migratieachtergrond samen. Zij zijn in de voorbije decennia…

Afgelopen projecten

Met meer dan 30 jaar ervaring en expertise bouwt SAAMO Oost-Vlaanderen aan een samenleving waarin er plaats is voor iedereen.  Al onze voorbije projecten benoemen is onmogelijk.  We kozen er voor om enkel de recentste ‘modelprojecten’ aan jullie voor te stellen.

Wijkvisieontwikkeling Op Maat Van Aandachtsbuurten

Wijkvisieontwikkeling op maat van aandachtsbuurten

De Scheldekouter en de Prinskouter zijn twee aandachtswijken in Ronse waar SAAMO met het oog op een participatieve een duurzame…

Buurtopbouwwerk In De Melkaderwijk

Buurtopbouwwerk in de Melkaderwijk

In september 2020 werd het project ‘Buurtopbouwwerk in de Melkaderwijk’ opgestart. De Melkaderwijk is sociale woonwijk in de Beverse deelgemeente…

TRAVAK Geraardsbergen

TRAVAK Geraardsbergen

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds realiseren we het project TRAVAK in Geraardsbergen. Een job hebben is een…

De Palaver, Onze Stek In Denderleeuw

De Palaver, onze stek in Denderleeuw

De Palaver is een STEK voor alle Denderleeuwenaren en het kloppende hart van de wijk Hemelrijk. Inwoners van Denderleeuw kunnen…

Kinderarmoede Overbruggen

Kinderarmoede Overbruggen

Als ouder kan je terecht bij Huis van het Kind voor allerlei vragen maar evenzeer voor ontmoeting. Samen met de…

Gezond Wonen In De Debbautshoek

Gezond wonen in de Debbautshoek

In januari 2020  startte SAAMO Oost-Vlaanderen in Zelzate met het project Gezond Wonen in de wijk ‘Tseppetsoeke’ (Zelzaats voor Debbautshoek).…

TRAVAK Zelzate

TRAVAK Zelzate

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds realiseren we het project TRAVAK Zelzate. Een job hebben is een belangrijke…

De Wegwijzers

De Wegwijzers

Onze samenleving is complex. Voor sommige mensen is het niet evident om de weg te vinden naar de juiste instanties.…

Brugfiguren

Brugfiguren

Brugfiguren slaan een brug tussen maatschappelijk kwetsbare Ronsenaars en hulp- en dienstverleners in de stad. Kwetsbare mensen ervaren vaak tal…

Dialoogtrajecten Private Huur

Dialoogtrajecten private huur

De woningmarkt kampt met heel wat tekortkomingen om het grondrecht wonen voor iedereen te kunnen realiseren. Dat blijkt uit cijfers,…

Duurzame® Prinskouter Op Maat

Duurzame® Prinskouter op maat

De Prinskouter is de meest kansarme buurt van Ronse. In deze oude textielwijk zijn er veel problemen rond woonkwaliteit en…

Een Brug Tussen Welzijn, School En Thuis

Een brug tussen welzijn, school en thuis

Een team van 5 onderwijsopbouwwerkers streeft in de Ronsese (basis)scholen naar gelijke onderwijskansen voor kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen.…

Den Botaniek

Basiswerking ‘Den Botaniek’

In Den Botaniek in Ronse huizen Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Agentschap Integratie en Inburgering, Sociale Kruidenier Kaboes en vzw Lejo. Samen zorgen…

WijsWerk

WijsWerk

In Ronse zetten we, samen met Lejo en Kopa vzw, jongeren op weg naar werk. Het project wil een brug…

Kwaliteitsvol Onderwijs In Denderleeuw

Kwaliteitsvol onderwijs in Denderleeuw

Het project heeft als doel om via onderwijsopbouwwerk bij te dragen tot kwaliteitsvol onderwijs in Denderleeuw. Via regelmatig overleg met…

Kansarm, Maar Niet Kansloos

Kansarm, maar niet kansloos

Met Het project – Kansarm, maar niet kansloos – Samen sterk voor een betere toekomst voor onze kinderen – focussen…

Ieders Stem Telt

Ieders stem telt

In het najaar 2018 trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zes maanden later kiezen we onze regionale, federale…

Workout

Workout

Een job hebben is een belangrijke hefboom tot maatschappelijke participatie. Het is een middel om volwaardig deel te kunnen uitmaken…

Woonclub Dendermonde – Afgelopen

Het vinden van een kwalitatieve en betaalbare woning is voor kwetsbare groepen vaak een moeilijke en lange zoektocht. Bestaande woon-…

Woonclub Eeklo – Afgelopen

Het vinden van een kwalitatieve en betaalbare woning is voor kwetsbare groepen vaak een moeilijke en lange zoektocht. Bestaande woon-…

Sleutel naar werk of opleiding – Afgelopen

In september 2016 startte vanuit het OCMW Sint-Niklaas het project “Sleutel naar werk of opleiding” (ESF-oproep 360-armoede). Gedurende twee jaar…

Recht op Dienstverlening – Afgelopen

Het project Recht Op Dienstverlening brengt een groep kwetsbare mensen samen om hen beter te informeren over de diensten in…

Proactief kinderrechten garanderen – Afgelopen

Het project ‘Proactief Kinderrechten Garanderen’ in Lokeren zet in op het bereiken en toeleiden van kwetsbare gezinnen met kinderen naar…

Buurt aan Zet – Afgelopen

Het ‘Buurt aan Zet- project’ zet in 5 Dendermondse aandachtsgebieden (Boonwijk, Donck, ’t Keur, Sint-Jorisgilde en Hof ten Rode) in…

Signalenkaart (kans)armoede Dendermonde – Afgelopen

De armoede in Vlaanderen stijgt, ook in Dendermonde. De Dendermondse scholen krijgen steeds vaker te maken met de noden van…

Buurtopbouwwerk Ten Rozen Aalst – Afgelopen

In de werking Ten Rozen staat de participatie van de bewoners en het werken rond de noden en behoeften die…

Buurtweb Aalst – Afgelopen

Buurtweb is een laagdrempelige basiswerking waar in de eerste plaats werk gemaakt wordt van het bestrijden van de digitale kloof.…

Back To Top