Skip to content

17 oktober: Wanr ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen

17/10/2020

Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt.

 

Op 17 oktober, de Werelddag van verzet tegen Armoede, brengen organisaties wereldwijd armoede onder de aandacht. Met de campagne ‘Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt’ pleit het Netwerk tegen Armoede voor het recht op een waardig inkomen voor iedereen.

In Vlaanderen leeft iets meer dan 1 op de 10 inwoners in monetaire armoede, over heel België zelfs 1 op 6. Het Netwerk doet een oproep om uitsluiting te stoppen en steeds strengere voorwaarden voor sociale rechten aan te pakken. De extra drempels treffen mensen in armoede steeds vaker.

 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen voerde samen met armoedeverenigingen en partners actie voor een recht op waardig inkomen voor iedereen:

 

Denderleeuw – 14 oktober 2020

 

9u30-12u00: Binnenkant van armoede

Opbouwwerkers Bjorn en Eva ontvingen de nieuwe maatschappelijk werkers van het OCMW in de Palaver voor een interactieve workshop over de binnenkant van armoede. Ze weefden een armoedeweb en stonden stil bij de complexiteit van armoede. Het was een fijne kennismaking met een duidelijke vraag naar een sterk partnerschap in onze STEK.

 

 

14u00-16u30: Interactieve gesprekspot

In de namiddag ontving Eva een aantal mensen die ervaring en voeling hebben met kansarmoede en onderbescherming. Ze bespraken hoe zij kansarmoede in Denderleeuw ervaren.
Tijdens het gesprek werd zeer duidelijk hoe belangrijk het is om armoede niet als een individueel probleem te zien. De vooroordelen kwamen aan bod, eenzaamheid en isolatie, onbetaalbaarheid van groenten en fruit waardoor mensen fabrieksvoeding kiezen, schaamte in de rij van de voedselbedeling, gebrek aan communicatie omtrent Covid-19…
Het was een warm gesprek met mensen die op een kwetsbare manier een stuk van zichzelf laten zien. Eva werd stil van de grote kracht en creativiteit die zij bezitten om in armoede te leven en te overleven.

 

 


 

Ronse – 16 oktober 2020

 

17u00: Moment van bezinning aan de steen

Start met moment aan de steen.
Nadien trokken we richting brouwerij voor een broodje en een filmvoorstelling rond solidariteit; gevolgd door een filosofisch gesprek tussen de schepen en mensen in armoede over solidariteit en hoe dat ingevuld wordt.

 

Vrijwilliger Maxim De Jonge schreef voor deze dag ook een aangrijpend gedicht over armoede.

 

 

 


 

Sint-Niklaas – 17 oktober 2020

 

Social media actie: Roep mee tegen armoede!

Ook in Sint-Niklaas steeg de ongelijkheid opnieuw het afgelopen jaar… en de coronacrisis deed er een schepje bovenop.
Daarom roepen we het uit tegen armoede!

 

Doe je mee?

 

Lees ook de artikels in Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws

 


 

Onze reden om actie te voeren:

 

Met de campagne willen we die toenemende onderbescherming aanklagen, maar ook de kijk op mensen in armoede die erachter schuilgaat.

De vaak overdreven en weinig zinvolle controles beschouwt elke kwetsbare mens als een verdachte van sociale fraude, terwijl het probleem van de onderbescherming vele malen groter is dan die sociale fraude.

Er zijn vier profielen van mensen die de toenemende drempels aan den lijve ondervinden:

  • langdurig werkzoekende
  • leefloner
  • langdurig zieke
  • sociale huurder

 

We stellen vast dat de voorwaarden voor bepaalde uitkeringen zó verstrengd zijn dat steeds meer mensen rechten verliezen.

Makkelijk om uitleggen is dat niet, want het gaat over vele verschillende ingrepen, die vaak andere mensen in armoede treffen. Maar des te belangrijker vinden we het om dit onder de aandacht te brengen. Er is namelijk stapje voor stapje een uitholling van rechten bezig. We vinden dat er al veel gaten in het vangnet zaten die moeten gedicht worden. We willen bereiken dat mensen makkelijker aan een waardig en zo automatisch mogelijk toegekende minimumuitkering raken als ze dat nodig hebben. En daar willen we deze campagne dus de aandacht op vestigen.

 

De laagste uitkeringen moeten niet alleen omhoog…
Trek de laagste uitkeringen op tot boven de armoedegrens. Die eis blijft brandend actueel en staat ook dit jaar nog altijd centraal in onze campagne van 17/10.

 

ze moeten ook een pak toegankelijker!

Het grote publiek heeft het nu wel door: de laagste uitkeringen laten niet toe om waardig te leven, ze zijn té laag. Mensen worden steeds meer uitgesloten in de systemen van sociale bescherming door allerlei strenger wordende voorwaarden. Heel vaak behouden mensen nog wel hun rechten, maar moeten ze allerlei administratieve stappen ondernemen om er nog aan te raken. Als dat misloopt, is er ‘non take up’, niet-gebruik van rechten.

 

 

Bron: netwerktegenarmoede.be

 

Het verzet beperkt zich niet tot Vlaanderen: vandaag komen overal ter wereld mensen samen om te getuigen en om kenbaar te maken dat ze weigeren armoede nog langer te aanvaarden. Ze tonen hun solidariteit met zij die het slachtoffer werden van een leven van ellende en uitsluiting. Op deze dag staan de getuigenissen van de armen, hun ervaringen en hun hoop op een betere toekomst centraal.

Back To Top