Skip to content

Energie en water

Steeds meer gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen de energie- en waterfactuur niet meer betalen. De hoge prijzen en de ondermaatse energetische kwaliteit van veel woningen doen de facturen de pan uit swingen. Het huidige wetgevend kader volstaat niet om het recht op energie en water voor iedereen te garanderen.

Sociale beschermingsmaatregelen

Betere sociale beschermingsmaatregelen moeten energie- en waterarmoede tegengaan. We volgen het beleid nauwgezet op en gaan in dialoog met overheden en relevante spelers op de water- en energiemarkt. De ervaringsdeskundigheid van mensen in armoede is de basis voor sterke beleidsadviezen.

Energiezuinig wonen en verbruik

We zetten eigenaars aan om te investeren in meer energiezuinige woningen. We bedenken modellen die de toegang tot energiezuinige huishoudtoestellen goedkoper maken voor mensen met een beperkt budget. Op die manier betrekken we hen bij de ecologische transitie en zetten we in op een sociaal rechtvaardig klimaat- en milieubeleid.

Back To Top