Skip to content

Sociale Bescherming

Duizenden mensen die recht hebben op een vorm van sociale bescherming nemen dat recht niet op. Zij kennen de ondersteunende maatregelen niet, vinden hun weg niet in het kluwen van regelgeving en voorzieningen of vallen uit de boot omdat de digitale drempels te groot zijn. Bovendien worden er steeds vaker voorwaarden gekoppeld aan vormen van bescherming.

De STEK, sterke zet voor sociale bescherming

Het model de STEK verhoogt voor meer mensen de kans om hun rechten op kwaliteitsvolle dienstverlening en voldoende inkomen te laten gelden. We ontwikkelden dit model voor betere sociale bescherming in onze lokale basiswerkingen. Een leidraad stelt de functies, randvoorwaarden en de kracht van de STEK als informele praktijk voor. Wie zelf aan de slag wil vindt er veel praktische illustraties.

< Lees meer over de samenwerking tussen lokale STEK-praktijken op Vlaams-Brussels niveau

< Bekijk de publicatie ‘De STEK, sterke zet voor sociale bescherming. Een leidraad’

Digitale Inclusie

In onze werkingen zien we dagelijks de impact van digitalisering op mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. We helpen hen op weg met het gebruik van de computer en smartphone en organiseren digitale oefenkansen. Vanuit die ervaringen kaarten we op beleidsniveau aan wat anders kan en beter moet. We zijn partner in een project dat lokale besturen ondersteunt om wijken digitaal toegankelijk te maken voor iedereen.

Zorgzame buurten

Vanuit Limburg en West-Vlaanderen wordt vanuit een rechtenbenadering regio-overschrijdend samengewerkt aan praktijk-en beleidsontwikkeling voor zorgzame buurten.

Back To Top