skip to Main Content

Sociale Bescherming

Duizenden mensen die recht hebben op een vorm van sociale bescherming nemen dat recht niet op. Zij kennen de ondersteunende maatregelen niet, vinden hun weg niet in het kluwen van regelgeving en voorzieningen of vallen uit de boot omdat de digitale drempels te groot zijn. Bovendien worden er steeds vaker voorwaarden gekoppeld aan vormen van bescherming.

De STEK, sterke zet voor sociale bescherming

Het model de STEK verhoogt voor meer mensen de kans om hun rechten op kwaliteitsvolle dienstverlening en voldoende inkomen te laten gelden. We ontwikkelden dit model voor betere sociale bescherming in onze lokale basiswerkingen. Vandaag zetten we in Vlaanderen en Brussel nieuwe STEK-praktijken op, samen met lokale besturen en partnerorganisaties.

< Lees meer over de samenwerking tussen lokale STEK-praktijken op Vlaams-Brussels niveau

< Bekijk de publicatie ‘De STEK, sterke zet voor sociale bescherming’

Digitale Inclusie

In onze werkingen zien we dagelijks de impact van digitalisering op mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. We helpen hen op weg met het gebruik van de computer en smartphone en organiseren digitale oefenkansen. Vanuit die ervaringen kaarten we op beleidsniveau aan wat anders kan en beter moet. We zijn partner in een project dat lokale besturen ondersteunt om wijken digitaal toegankelijk te maken voor iedereen.

Back To Top