Skip to content

Wonen

Mensen met een bescheiden inkomen vinden moeilijk een kwaliteitsvolle en betaalbare woning. De vraag naar geschikte woningen is veel groter dan het aanbod. Op de private huurmarkt worden mensen geconfronteerd met panden van slechte kwaliteit en hoge woonkosten. Er zijn veel te weinig sociale woningen voor de lange wachtlijsten. Nochtans is een goede woning een voorwaarde om het leven in handen te kunnen nemen op vele domeinen: werk, school en gezondheid.

Betere woonkwaliteit

We ontwikkelen praktijken en modellen die de woonkwaliteit verbeteren op het vlak van veiligheid, gezondheid, wooncomfort en energiezuinigheid.

Innovatieve woonprojecten verruimen het aanbod

Samen met (toekomstige) bewoners ontwikkelen we innovatieve, kleinschalige en collectieve woonvormen op hun maat. We hebben daarbij ook aandacht voor gemeenschapsvorming en sociale begeleiding. Het noodkoopfonds is daar een voorbeeld van.

Regulering van de woonmarkt

We dringen aan op een lokaal en bovenlokaal woonbeleid met maatregelen die de toegankelijkheid, woonzekerheid en betaalbaarheid garanderen voor mensen in een precaire woonsituatie. We zetten onder meer onze schouders onder de Woonzaak.

Back To Top