Skip to content

Krachtige Buurten en Steden

In steden en op het platteland zijn er wijken en buurten waar de leefomstandigheden op meerdere vlakken niet optimaal zijn: de woningkwaliteit, het aanbod van voorzieningen, van openbaar vervoer, openbaar groen, werk … Dat alles heeft een weerslag op de kansen en perspectieven van bewoners, en brengt een gebied in een neerwaartse spiraal.

De buurt als laboratorium

We gebruiken de buurt en wijk als laboratorium en werken samen met bewoners, partnerorganisaties en beleid aan een kwaliteitsvolle omgeving die maximale kansen en perspectieven biedt voor de bewoners. We streven naar duurzame buurten en wijken waar het goed wonen, werken, leren en samenleven is. Naar een leefomgeving waar bewoners zich thuis voelen, hun rechten realiteit zien worden en hun stempel kunnen drukken op de inrichting van de publieke ruimte.

Zorgzame buurten

Vanuit Limburg en West-Vlaanderen wordt regio-overschrijdend samengewerkt aan praktijk-en beleidsontwikkeling voor zorgzame buurten.

Back To Top