Skip to content

Onderwijs

Leerlingen in een kwetsbare positie behalen minder goede schoolresultaten. Leerlingen met een migratieachtergrond scoren ook minder goed. Die groepen kinderen en jongeren maken dus minder kans op het diploma waar ze van dromen en de samenleving verliest aan talent.

Gelijke onderwijskansen

We stimuleren en inspireren het school- en onderwijsbeleid om werk te maken van een visie op gelijke onderwijskansen en van structurele inspanningen voor leerlingen in een kwetsbare situatie. Alle leerlingen moeten maximale leer- en ontwikkelingskansen krijgen om hun schoolloopbaan succesvol te kunnen afronden.

Versterkende leeromgeving

Samenwerking tussen gezin, school en lokale samenleving zorgt voor een stimulerende leeromgeving. We ondersteunen gezinnen en zetten in op een positieve samenwerking met de school. We informeren schoolteams over de leefwereld en moeilijkheden van gezinnen in armoede. We overtuigen schoolbesturen van het belang van participatief schoolbeleid en stimuleren lokale netwerken over buitenschoolse activiteiten.

Praktijkkader ‘sterk onderwijs’

Een aantal van onze regio’s werken samen om te komen tot een praktijkkader ‘sterk onderwijs’. Daarbij worden ze ondersteund door HIVA.

Back To Top