Skip to content

Collectief burgerschap

De toenemende diversiteit en de armoedeproblematiek versterken elkaar. De aanpak van racisme en discriminatie en de aandacht voor een sociaal rechtvaardig milieu- en klimaatbeleid lopen als rode draden door alle buurtwerken en projecten. Tegelijk ontwikkelt SAAMO modellen om solidariteit te versterken en om de belangen te behartigen van wie maatschappelijk het zwakst staat.

Draagvlak bouwen voor solidariteit

In de strijd tegen armoede zijn indirecte solidariteitssystemen zoals pensioenen, werkloosheidsuitkeringen of ziekte-uitkeringen erg belangrijk. Toch staan deze systemen steeds meer onder druk. Sociale rechten worden voorwaardelijk en groepen staan concurrentieel tegenover elkaar. Dit verhoogt de polarisering in de samenleving. In de buurtwerken zet SAAMO activiteiten op die de directe onderlinge solidariteit versterken en polarisering tegengaan. Tegelijk werkt SAAMO aan meer draagvlak voor indirecte solidariteitssystemen.

Back To Top