Skip to content

Corona vergroot kloof tussen rijke en arme kinderen

19/03/2020

Experts maken zich zorgen over de impact van de coronamaatregelen op kansarme leerlingen. Het duurt nog minstens vijf weken voor de scholen de lessen hervatten. ‘Dit zal de bestaande sociale ongelijkheid nog uitvergroten’, voorspelt professor onderwijseconomie Ides Nicaise (KU Leuven).

 

Vooral kinderen in kansarmoede zullen leerachterstand oplopen. Scholen bieden nu allerlei opdrachten en taken aan om kinderen nuttig bezig te houden tijdens de lesvrije periode, vaak via digitaal afstandsonderwijs. Nochtans heeft lang niet iedereen thuis een computer en internet ter beschikking.

 

‘Daarnaast leven mensen in armoede doorgaans klein, dicht op elkaar en zonder tuin’, zegt Nicaise. ‘Daardoor is er vaak geen rustige leeromgeving thuis. Dicht op elkaar leven leidt leidt ook tot stress, wat weegt op schoolprestaties.’

 

Mensen in armoede lopen gemiddeld ook meer gezondheidsrisico’s, met uitval en schoolachterstand tot gevolg. ‘Er is geen reden om te denken dat dat tijdens de coronacrisis anders is’, zegt Nicaise.

 

Maar ook minder directe factoren spelen mee in de ongelijkheid. ‘Zo weten we uit onderzoek dat tijdens vakantieperiodes de kenniskloof tussen kansarme en kansrijke kinderen vergroot’, zegt Nicaise. Wie in kansarmoede leeft, heeft thuis een minder leerrijke omgeving en verliest daardoor makkelijker verworven kennis en vaardigheden. Dat er de komende vijf weken geen les wordt gegeven, is vergelijkbaar met zo’n lange vakantieperiode.

 

 

Schooltje spelen

Bovendien staat of valt afstandsonderwijs met de begeleiding en ondersteuning die ouders kunnen bieden. ‘Je ziet op sociale media nu foto’s opduiken van ouders opduiken die met hun kinderen aan de werktafel zitten en schooltje spelen’, zegt onderwijsexpert Tim Surma (Thomas More). ‘Maar voor veel ouders is dat onmogelijk.’ Dat kansrijke leerlingen niet alleen meer gestimuleerd worden, maar ook actief aan het leren zijn, kan dat vakantie-effect dus zelfs vergroten.

 

Moeten gegoede ouders uit solidariteit dan even een rem zetten op de leeractiviteiten? ‘Allerminst’, zegt Nicaise.

 

‘Alle kinderen hebben het recht om maximale ontplooiing. En thuis leren hoort daarbij. Maar nu moeten scholen wel bij voorrang ondersteuning bieden aan kansarme leerlingen. Als ze zich nu beperken tot het opvangen van kinderen van tweeverdieners, zal de kloof zeker vergroten. Het Vlaamse onderwijs heeft op dat vlak al geen goede reputatie.’

 

 

Laptop lenen

De koepels en netten proberen daar op verschillende manieren aan tegemoet te komen. ‘Gelijke kansen zijn voor ons bijzonder belangrijk’, zegt GO!-woordvoerder Nathalie Jennes. ‘Er zijn scholen die een laptop ter beschikking stellen via bruikleenovereenkomst.’ Ook proberen veel scholen in offline ondersteuning te voorzien: leraren rijden rond met afgeprinte bundels en houden telefonisch contact om leerlingen te ondersteunen.

 

 

Bron: www.tijd.be

 

Back To Top