Skip to content

Onderwijs in tijden van corona

26/03/2020

De coronacrisis dreigt extra zwaar te wegen op leerlingen uit gezinnen die het niet makkelijk hebben. Elke dag ervaren onze opbouwwerkers dat digitaal onderwijs niet voor iedereen evident is. Ze staan in nauw contact met ouders en scholen en ondersteunen waar mogelijk. Bijvoorbeeld door noden te signaleren bij scholen of hulpverleners of door zelf oplossingen te zoeken, zoals huiswerk aan huis bezorgen.

 

Naast deze noodhulp, zijn structurelere maatregelen nodig om te vermijden dat de onderwijskloof nog groter wordt dan ze al is.

 

ATD Vierde Wereld, Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, Welzijnsschakels en Welzijnszorg slaan tijdens deze crisis de handen in elkaar om noden te bundelen en aanbevelingen te formuleren.

 

Met input van onder meer onze onderwijsopbouwwerkers, lijstte het Netwerk tegen Armoede een reeks aanbevelingen op voor het beleid, lokale besturen, onderwijsverstrekkers en scholen.

Back To Top