Skip to content

PERSBERICHT – Toekomst SAAMO in Denderleeuw op de helling na negatieve uitspraak Agentschap Binnenlands Bestuur

19/07/2023

Het gemeentebestuur van Denderleeuw besliste op 25 april eenzijdig de samenwerking met SAAMO Oost-Vlaanderen vzw stop te zetten voor de inzet van onderwijsopbouwwerk in secundaire scholen en buurtopbouwwerk in Hemelrijk, Leeuwbrug, Landuit en de coördinatie van buurthuis De Palaver.

Ondanks gesprekken tussen beide partijen over het terugdraaien van die stopzetting leidde dat niet tot een constructieve oplossing. SAAMO diende op 26 mei klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur om de beslissing van het schepencollege nietig te verklaren.

Op 19 juli verklaarde het ABB de stopzetting “gegrond”. Dat betekent dat volgens het Agentschap het gemeentebestuur het recht heeft om de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig op te zeggen. In het besluit van ABB staat te lezen: “Zolang dit op een wettige wijze kan gebeuren, staat het vrij aan het vast bureau en schepencollege om besluiten te nemen die weinig steun vinden bij de bevolking.” Hiermee wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en SAAMO dus definitief en vroegtijdig stopgezet.

SAAMO reageert erg bezorgd op de uitspraak. “Dit is een harde klap”, zegt Wouter Hennion, directeur van SAAMO Oost-Vlaanderen. “zowel voor de inwoners van Denderleeuw als voor de andere organisaties die in Denderleeuw op het terrein actief zijn. Het opbouwwerk speelt een cruciale rol om grote maatschappelijke uitdagingen in Denderleeuw, zoals onderbescherming, armoede, polarisatie, ….  te helpen tackelen.”

Deze uitspraak zet de toekomst van SAAMO in Denderleeuw op het spel, aldus Hennion. “Ons uitgangspunt was steeds dat we Denderleeuw en haar inwoners niet willen loslaten. Als deskundige en betrouwbare partner trekken we de kaart van mensen in kwetsbare posities, en als middenveldspeler kiezen we voor samenwerking, met gemeente en partners. We betreuren dan ook de uitspraak van het Agentschap Binnenlands Bestuur.”

De huidige samenwerking voor onderwijsopbouwwerk, buurtopbouwwerk in 3 wijken en de coördinatie van het buurthuis De Palaver wordt dus stopgezet. Die eenzijdige stopzetting leidde meteen na de beslissing eind april tot fel protest bij buurtbewoners, vrijwilligers, partnerorganisaties, het bredere middenveld en academici. SAAMO houdt er ook aan hen te bedanken voor hun steun.

SAAMO gaat zich verder beraden over haar inzet in Denderleeuw en de toekomstige relatie met de gemeente.

Back To Top