Skip to content

Wijkverbeteringstraject ‘Leeuwbrug Renoveert’, Denderleeuw

Project

Probleemstelling

Denderleeuw wordt in de Lokale Armoedebarometer gezien als een van de meest kwetsbare gemeenten van Oost-Vlaanderen.
De wijk Leeuwbrug heeft op korte tijd een enorme verandering doorge-maakt zowel in ruimtelijk ontwikkeling, als in diversiteit als in demografie. De wijk kent een toename van lage inkomens en is een financieel kwetsba-re wijk. Betaalbare gezinshuizen zijn gedateerd en hebben nood aan reno-vatie naar het vereiste basiscomfort en actuele isolatienormen. Als er al wordt gerenoveerd, krijgt alles binnenshuis voorrang, de buitenkant wordt als laatste opgewaardeerd waardoor een verloederd uitzicht heerst. Er is nood aan advies en begeleiding, alsook aan kostenbesparende ingrepen. Open ruimte is verkaveld en geprivatiseerd: er is gebrek aan openbare (ontmoetings)ruimte. De bewoners, zeker ook kinderen en jongeren in de wijk hunkeren naar een plek om samen te komen.

Doelstelling

Eigenaar-bewoners en eigenaars-verhuurders worden gestimuleerd, geïnformeerd en begeleid om hun woning te laten voldoen aan de woonkwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode, met eigen (al dan niet beperkte) financiële middelen.

Kwetsbare eigenaars worden intensief ondersteund en ontzorgt. Deze sociale begeleiding is gebaseerd op de ervaringen vanuit het Noodkoopfonds en zorgt ervoor dat kwetsbare eigenaars die renoveren voldoende emotioneel ondersteund en sociaaleconomisch versterkt worden.

Er worden participatietrajecten opgezet met buurtbewoners voor het invullen van de weinige beschikbare of toegankelijke publieke ruimte.

Ervaringen, signalen en noden van deelnemers aan het project worden doorgegeven aan het lokaal bestuur om zo bijvoorbeeld het energiepremie-reglement aan te passen.

Back To Top