Skip to content

Een warme aanpak voor een koude winter

28/10/2022

De bezorgdheid over een betaalbare energiefactuur is groot. Van vele kanten komen tips voor een zuiniger energieverbruik. Ook de energiewerkers van SAAMO zien dagelijks in de praktijk wat de gevolgen zijn van de hoge facturen voor mensen met een bescheiden inkomen. Uit hun vele tips en aanbevelingen selecteerden zij een top 3 voor lokale besturen, hulpverleners en consumenten.

Top 3 voor lokale besturen

 • Maak ten volle gebruik van de ‘minimale levering aardgas’ via het OCMW. Nodig elke rechthebbende (= gezin met budgetmeter aardgas) in de gemeente uit voor een gesprek. Fluvius neemt deze winter 90% van het bedrag op zich.
 • Werk proactief! Vraag bij Fluvius de lijst op van alle actieve budgetmeters elektriciteit. Dit zijn gezinnen die de voorbije maanden in de problemen kwamen.
 • Voorzie voldoende middelen en personeel om de burger met energievragen concreet te helpen. Werk samen met het Energiehuis, Energiesnoeiers of Woonwinkel.

Top 3 voor de hulpverlener

 • Ga voor elke cliënt na of die recht heeft op ‘verhoogde tegemoetkoming’ en dus op het sociaal tarief energie. Je vindt op deze pagina de jaarlijks grensbedragen van inkomens om de verhoogde tegemoetkoming te genieten.
 • Maak gebruik van de gratis energiescan. Elke cliënt waarvan jij denkt dat die er baat bij heeft komt in aanmerking voor zo’n scan.

Top 3 voor de energieconsument

 • Bekijk je laatste jaarfactuur om te weten hoeveel elektriciteit of aardgas je verbruikt. Een eenvoudige berekening:
  • Per persoon verbruik je ongeveer 1.000 kWh elektriciteit
  • Per woning verbruik je ongeveer 17.000 kWh aardgas (of 2.000 liter mazout)
  • Zit je hoger, dan is het hoog tijd om je verbruik onder de loep te nemen. Kijk zeker na welke de ‘grote verbruikers’ zijn in huis en overloop de tips hieronder.
 • Heb je een laag inkomen? Contacteer je mutualiteit om na te gaan of je recht hebt op ‘verhoogde tegemoetkoming/sociaal tarief’.
 • Betaalproblemen? Contacteer je leverancier en vraag een afbetalingsplan. Durf de stap te zetten naar het OCMW van je gemeente voor hulp.

10 tips om je te wapenen tegen de duurdere wintermaanden

Back To Top