Skip to content

Ieders stem telt

In het najaar 2018 trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zes maanden later kiezen we onze regionale, federale en Europese vertegenwoordigers.  Sociale thema’s verdwijnen in verkiezingscampagnes makkelijk naar de achtergrond. De campagne ‘Ieders stem telt’ doet daar iets aan. Duizenden mensen geven hun mening over wat nodig is om menswaardig te leven. Ze geven aan wat er moet veranderen en hoe het beleid hieraan kan bijdragen.

Om politici te inspireren en te overtuigen om een sociaal beleid te voeren, bezorgt Samenlevingsopbouw alle politieke partijen van Oost-Vlaanderen een inspiratienota.

 

“Ieders stem telt is voor mij van groot belang. Samenlevingsopbouw blijft ons een geweten schoppen (…) In crisistijden is er het risico dat iedereen op zichzelf en eigen bekommernissen terug plooit. De manier waarop jullie de politici en goegemeente met allerlei spraakmakende initiatieven voor en ook na de verkiezingen geappelleerd hebben op die verantwoordelijkheid dwingt bij mij respect en bewondering af.”
Geert, OCMW-voorzitter

In Sint-Niklaas, Ronse, Lokeren en Zelzate gaan we een stap verder. Samen met welzijns- en middenveldorganisaties maken we een lokale prioriteitennota met beleidsvoorstellen rond sociale thema’s en bespreken die met politici. Zo proberen we die hoog op de politieke agenda te plaatsen. Naast het politiek lobbywerk maken we de mensen die we bereiken politiek bewust. Dit doen we door samen na te denken over sociale beleidsaanbevelingen. Verder geven we overal waar we actief zijn in Oost-Vlaanderen vormingen over verkiezingen. Na de verkiezingen houden we de aandacht voor sociale beleidskeuzes bij de lokale besturen levendig.

Om ‘Ieders stem telt’ vorm te geven werken we samen met heel wat welzijns- en middenveldorganisaties. In Sint-Niklaas doen we dat met Polsslag, een samenwerkingsverband van 11 organisaties. In Lokeren werken we samen met de organisaties uit de Welzijnsraad. In Ronse wordt de campagne getrokken door 17 en in Zelzate door 8 partnerorganisaties.

 

Back To Top