Skip to content

Permanente bewoning van weekendverblijven

10/01/2020

De problematiek van permanente bewoning van weekendverblijven is complex en ligt vaak gevoelig. Dit rapport wil graag een eerste aanzet bieden om zicht te krijgen op deze complexiteit. Daarom wordt in een eerste deel van het rapport stil gestaan bij maatschappelijke ontwikkelingen die de context van de problematiek vormen, vervolgens wordt ingegaan op permanente bewoning.

Er wordt kort stil gestaan bij de belangrijkste wetgevende initiatieven en de omvang van de problematiek. Opmerkelijk is dat ondanks de verschillende wetgevende initiatieven deze omvang niet gekend is. In een tweede deel worden algemene beleidsaanbevelingen geformuleerd voor gemeenten die geconfronteerd worden met de problematiek, maar ook voor andere beleidsniveaus.

Het derde en laatste deel spitst zich toe op het specifieke traject dat Samenlevingsopbouw in 2019 in Stekene heeft gelopen.

 

Back To Top