Skip to content

PERSBERICHT – SAAMO betreurt eenzijdige stopzetting van buurtwerk en onderwijsopbouwwerk in Denderleeuw na meer dan 10 jaar intensieve samenwerking  

05/05/2023

Denderleeuw, 4 mei 2023 – De samenwerking tussen SAAMO Oost-Vlaanderen en het gemeentebestuur zou normaal lopen tot eind 2025. Het lokale bestuur besliste echter om de financiering tegen november 2023 eenzijdig stop te zetten. “Opbouwwerk brengt mensen samen, legt bloot waar de samenleving hen in de steek laat en werkt aan oplossingen. We betreuren dat we dit waardevolle werk in Denderleeuw zouden moeten loslaten”, zegt Wouter Hennion, directeur van SAAMO Oost-Vlaanderen. 

Dankzij de samenwerkingsovereenkomst werken momenteel vijf opbouwwerkers van SAAMO in de buurten Leeuwbrug, Hemelrijk en Landuit-Huisegem. Samen met het lokaal bestuur en de gemeentelijke diensten bouwen ze het buurthuis De Palaver uit tot een laagdrempelige plek waar mensen kunnen thuiskomen, organiseren ze ontmoetingskansen voor buurtbewoners en werken ze voor en met de buurt aan een betere inrichting van de publieke ruimte. 

Met onderwijsopbouwwerk ondersteunt SAAMO de Denderleeuwse scholen, directies en leerkrachtenteams om ouders beter bij de school te betrekken en maximale onderwijskansen te creëren voor leerlingen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. 

Eenzijdige stopzetting 

Eind april liet het Denderleeuwse gemeentebestuur aan SAAMO weten dat ze de samenwerking eenzijdig en met onmiddellijke ingang stopzet. Dat betekent dat SAAMO nog zes maanden tijd heeft om al haar activiteiten in het kader van de huidige samenwerkingsovereenkomsten af te ronden.  

“De voorbije jaren werd onze samenwerking telkens positief beoordeeld en verlengd. SAAMO heeft consequent en met resultaat gewerkt aan de vooropgestelde doelstellingen en de versterking van het lokaal sociaal beleid”, zegt Wouter Hennion. “We zijn het niet eens met de argumentatie van het gemeentebestuur. We kunnen alleen maar vaststellen dat het hier gaat om een louter politieke beslissing.  Hiermee wordt het middenveld dat zich voor de kwetsbare inwoners inzet, buitenspel gezet.”  

In een gemeente met veel maatschappelijke uitdagingen (onderbescherming, armoede, polarisatie, burgerparticipatie) is een samenwerking met sterke, deskundige partners cruciaal. Andere gemeentes die voor gelijkaardige vraagstukken staan, omarmen externe expertise en slagen er zo beter in die uitdagingen te tackelen.  

SAAMO beraadt zich over toekomst 

SAAMO beraadt zich momenteel over de verdere toekomst na 10 jaar samenwerking met de gemeente. “De voorbije jaren heeft iedereen zich met hart en ziel ingezet om samen met ons uitsluiting aan te pakken. Ook voor de vele vrijwilligers, bezoekers, buurtbewoners, leerkrachten en samenwerkingspartners zal dit nieuws hard aankomen.”  

Back To Top