Skip to content

Speelruimte, sleutel tot verbinding

27/11/2019

Speelruimte in een stad met een jonge bevolking én dichte behuizing… Piet en Klaar, onderwijsopbouwwerkers, gingen samen met ouders en het VCOK naar oplossingen op zoek.

 

Gisteren stelden zij hun de resultaten van het onderzoek rond speelpleinen en vrije speelruimte in Ronse voor aan het stadsbestuur. Ze willen immers het lokaal beleid inspireren om samen van Ronse een kindvriendelijke stad te maken. De aanwezige schepenen hadden lovende woorden voor de ouders en het opbouwwerk. Zij beloofden aan de slag te gaan met de resultaten.#samenlevingsopbouwindenbotaniek

 

In grote lijnen kwamen ouders als onderzoekers tot volgende aanbevelingen: Veranker “Spelen” in het beleid en bewaak een ”jeugd -of speelreflex” binnen alle nieuwe ruimtelijke projecten, om zo te komen tot een kindgerichte publieke ruimte.

 

Het loont om werk te maken van betrokkenheid van kinderen, jongeren, ouders en buurtbewoners bij het inrichten van speelpleinen om mensen naar de pleinen toe te leiden en te verbinden.
Zorg voor verschillende functies(oa. spelen, tuinieren, sporten,…) op één terrein want dit trekt verschillende mensen aan.
Ga in dialoog met private partners over speelruimte of denk met scholen over het Brede-School-principe.

 

> Lees het volledige rapport

> Lees het artikel in Het Nieuwsblad

Back To Top