Skip to content

Organisaties bijstaan om mensen in armoede, waaronder dak- en thuislozen, te helpen

26/03/2020

Na aandachtig geluisterd te hebben naar de behoeftes op het terrein heeft de Koning Boudewijnstichting beslist om, via een verkorte en lichte procedure, zo snel mogelijk middelen ter beschikking te stellen van armoede- en dak- en thuislozenorganisaties. Zo kan het kwetsbare doelpubliek waarmee ze werken, en dat zwaar getroffen wordt door de COVID-19-crisis, voort geholpen worden.

 

Organisaties kunnen een forfaitaire steun aanvragen van 10.000 euro. De urgentieoproep wordt met onmiddellijke ingang gelanceerd. De selectieprocedure die gehanteerd wordt is flexibel: dossiers zullen op regelmatige basis gescreend worden in de komende weken, met als doelstelling zo snel mogelijk in te spelen op de behoeftes op het terrein.

 

De oproep is er voor gevestigde, niet-commerciële organisaties actief in Vlaanderen, Brussel en Wallonië die in contact staan met personen in armoede, onder wie dak- en thuislozen. En dan met name voor organisaties die acuut onder druk komen in deze COVID-19 crisissituatie.

 

De vrijgemaakte middelen kunnen gebruikt worden voor verschillende doeleinden zoals het aankopen van essentiële beschermingsmiddelen die een veilige zorgverlening moeten garanderen, zowel voor het vaak kwetsbare cliënteel als voor de zorgverleners. Maar ook de aankoop van levensmiddelen en basisgoederen, de mogelijkheid om voedselbedeling te garanderen, het optimaliseren van communicatie met de doelgroep, het inschakelen van extra werkkrachten of het isoleren van het doelpubliek komen in aanmerking voor deze oproep.

 

Meer informatie en het online kandidaatsdossier zijn te vinden op de website.

 

Deze oproep kon tot stand komen met middelen van het Fonds Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel, het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, BNP Paribas Fortis en de donaties die ieder jaar de oproep ‘Armoede’ financieren.

 

Wenst u zich aan te sluiten bij dit initiatief, dan kan u bijdragen aan het budget voor deze oproep. U kan storten op het nummer IBAN BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde mededeling ***199/1020/00037*** of met de vermelding “991020 : Armoede – Coronavirus”. Ook een online gift is mogelijk.

 

Bron: kbs-frb.be

Back To Top