Skip to content

Vrijwilligers zijn pure, authentieke mensen

28/02/2020

Ik houd van pure, authentieke mensen. Mensen die oprecht zijn in wat ze doen, in wat ze zeggen.
Die respectvol en correct omgaan met de anderen om hen heen, hoe die andere er ook aan toe is, hoe die er ook uit ziet.

 

Die puurheid vind je vaak bij vrijwilligers terug. Het blijft essentieel daarvoor waardering uit te drukken. Er zijn jammer genoeg meer niet-vrijwilligers dan dat er vrijwilligers zijn. 750.000, dat is een pak mensen maar spijtig genoeg een minderheid. Net omwille van de cruciale rol die ze spelen in de samenleving, moeten we ze eren, danken, beschermen.

 

Omdat jij als vrijwilliger consequent bijdraagt aan een warme samenleving. Geen nood, je inzet heeft geen negatief effect
op het klimaat. Integendeel! Dankzij jou blijven rechtstreeks verbindingen bestaan met de mensen rondom je. Van mens
tot mens, terwijl de apathie en verkilling om zich heen grijpt. Jij bouwt daartegen een dam, met dat zuivere hart van je.

 

Een vrijwilliger praat met de andere, is nooit bevreesd face-to-face te communiceren, direct zodat je de reactie en de
emotie van de ander zijn gezicht kan aflezen, je aanpast om jouw goed-doen te laten welslagen.

 

Je geeft tijd en energie. Met de glimlach. Moeiteloos.

 

Een vrijwilliger is geen robot

Vrijwilliger. Je weigert mee te robotiseren. Je baalt van onverschilligheid. Je huivert van botheid. Je haalt je neus niet op
voor een lastige karwei of een complexe opdracht.

 

Jij vrijwilliger beseft dat een mensen-samenleving mensen van vlees en bloed nodig heeft, die mild zijn voor de personen
rondom. Ook al vertonen die kleine onhebbelijkheden, hebben ze kleine kantjes. Door je daadkracht zet je dat om in een
positief verhaal. Je voelt je gesterkt door de positieve personen, de sympathieken, de constructieven die met jou het
vrijwilligersavontuur mee maken. Je pakt de problemen aan.

 

En dan dat geduld dat je opbrengt. Immer weer. Zelfs al zitten de omstandigheden niet mee. Doet er mogelijk iemand wat
meewarig over je inzet. Zonder dat er materieel of financieel gewin voor jou inzit.

 

Schone zuiverheid

Die zuivere inborst van je, daar mag je gerust fier op zijn. Je combineert passie met compassie.

 

Een vrijwilliger zeurt of kneutert niet, maar doet. Er is niemand zoals jij die zich tussen en met de mensen durft te bewegen. Op de ouderwetse manier, origineel en puur, opdat je de ander recht in de ogen blijft kijken. En als je je bedient
van technische snufjes, Appjes of een scherm, is dat niet om je te verstoppen, niet om de andere te ontwijken. Wel om
banden te smeden.

 

Vrijwilliger je levert, als het ontluikende en frisse blad aan de robuuste boom, zuurstof. Je zorgt ervoor dat het leven
zinvol is en blijft, houdt verenigingen, buurten, wijken, steden en gemeenten, regio’s, het land, de wereld in stand, door
zurigheid te verdrijven, en via vrijwilligers-osmose om te zetten in positieve energie.

 

Daarom ben jij, vrijwilliger broodnodig. Vandaag, morgen en overmorgen.
Puur vrijwilligerswerk staat her en der onder druk.Vrijwilliger laat je niet kisten.
Dikke dank voor je zijn, je inzet, je kracht, je volharding.

 

 

Eva Hambach
Directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

 

Bron: vrijwilligersweek.be

Back To Top