Skip to content

Wij nodigen Sacha Dierckx en jou uit op onze Open Algemene Vergadering

11/12/2019

Sacha Dierckx reflecteert over het belang van maatschappelijk opbouwwerk als sociaal innovator en gangmaker voor solidair samenleven in aandachtsgebieden. Kom en voer met ons het gesprek.

 

Tijdstip: 11 december 2019 om 20u00 (vermoedelijk einde 21u30)
Plaats: Victoria Deluxe Gent – Dok Noord 4F – 102  (toegang gratis voor alle geïnteresseerden)

 

Samenlevingsopbouw heeft als kerntaak armoede te bestrijden en situaties van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. Het realiseren van de toegang tot grondrechten voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities staat hierbij centraal.

 

Opbouwwerkers doen dit concreet door maatschappelijk kwetsbare groepen en individuen te versterken en vanuit een partnerschap en een gedeeld probleembesef het lokaal en bovenlokaal beleid met goed onderbouwde oplossingsvoorstellen te inspireren, die ook een draagvlak hebben bij de doelgroep voor wie ze bedoeld zijn. Zo beogen zij doeltreffende structurele beleidsveranderingen en aangepaste maatregelen en oplossingen.

 

Met dit doel voor ogen zetten opbouwwerkers allerhande, vaak innovatieve projecten op rond vier essentiële sociale grondrechten: arbeid, wonen, onderwijs en sociale bescherming.

 

In hun dagelijkse praktijk worden zij echter steeds uitdrukkelijker voor extra uitdagingen geplaatst:

  • Het aanpakken van steeds meer openlijke vormen van racisme en discriminatie.
  • Het herwaarderen van de (basis)democratie.
  • Het sociaal corrigeren van de klimaattransitie.
  • Het bevorderen van allerhande vormen van solidair samenleven.

 

Sacha Dierckx plaats deze thema’s voor ons in een breder maatschappelijk perspectief en schetst het belang van innovatieve sociale projecten als basis voor noodzakelijke verandering. Daarna voorzien wij ruimte voor reflectie en aansluitend een glas een hapje.

 

Sacha Dierckx is wetenschappelijk medewerker bij denktank Minerva. Hij studeerde journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel en politieke wetenschappen en algemene economie aan de Universiteit Gent. In 2014 behaalde hij aan de Universiteit Gent zijn doctoraat in de politieke wetenschappen.

 

Deze open algemene vergadering kadert binnen het planproces van Samenlevingsopbouw met het oog op de redactie van een nieuw meerjarenplan voor de komende vijf jaar.

 

Wij hopen u binnenkort te kunnen verwelkomen op onze open algemene vergadering.

 

Inschrijfbutton

 

Back To Top