Skip to content

We zoeken een opbouwwerker jeugd in Zelzate

12/09/2022
 • Ben je helemaal in je sas als je de baan op kan gaan om outreachend contact te leggen met jongeren?
 • Zie je mogelijkheden om samen met jongeren te werken aan een competentieversterkend aanbod?
 • Heb je ervaring met projectmatig werken?
 • Ben je gedreven om jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie te versterken om hen een beter toekomstperspectief te bieden?
 • Geeft het uitwerken van nieuwe initiatieven energie?
 • Ben je een goede netwerker?
 • Ben je iemand die de politieke en sociale actualiteit opvolgt?

Dan is de job van opbouwwerker jeugd (m,v,x) in Zelzate zeker iets voor jou.

Jouw takenpakket

 • Je werkt outreachend om aansluiting te vinden bij jongeren die moeilijk bereikt worden;
 • Je begeleidt jongeren in hun persoonlijk groeiproces en zoektocht;
 • Je vormt een brugfunctie tussen de jongeren enerzijds en lokale actoren, werkgevers en beleid anderzijds;
 • Je onderhoudt een goede samenwerking met het jeugdopbouwwerk Uit De Marge;
 • Je bedenkt en organiseert activiteiten vanuit de noden en vragen van de jongeren met als doel deze jongeren te versterken;
 • Je kaart samen met de jongeren de drempels van de doelgroep en hun oplossingsvoorstellen op een heldere manier aan bij partners en oplossingsactoren.

Over het project

Het project richt zich tot jonge kortgeschoolde Zelzaatse jongeren die te maken hebben met diverse problemen waardoor ze aansluiting (dreigen te) verliezen met de samenleving. De jongeren zijn ‘afgehaakt’ omwille van allerlei factoren. Met deze jongeren willen we terug aansluiting vinden, door outreachend te werken en in een versterkend aanbod te voorzien.

Ook wil het project via een actief platform met lokale partners werk maken van een betere toegankelijkheid van de arbeidsmarkt en een ondersteunend netwerk.

We maken tenslotte werk van structureel beleidswerk, gaan de dialoog aan met oplossingsactoren om de drempels die de jongeren ervaren, aan te kaarten en structurele oplossingen voor te stellen/uit te werken.

Functievereisten

 • Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;
 • Je hebt voldoende concrete en relevante werkervaring;
 • Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job;
 • Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie;
 • Als je ervaring hebt in het werken met anderstalige en/of  gezinnen die van generatie op generatie met maatschappelijke kwetsbaarheid te maken krijgen, is dit zeker een troef;
 • Kennis van en ervaring met trajectmatige begeleiding naar arbeid is een troef;
 • Wonen in de omgeving en/of kennis van de omgevingscontext is een pluspunt;
 • Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een voltijds contract (38 uur) van onbepaalde duur, waarvan de financiering samenhangt met de goedgekeurde ESF-oproep ‘Outreach en activering’ (dit loopt nog tot en met 31/12/2023);
 • Een boeiende en afwisselende job;
 • Functieverloning: B1C (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01);
 • Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit;
 • Haard- en/of standplaatsvergoeding;
 • Eindejaarspremie onder de vorm van een 13de maand;
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector van het maatschappelijk opbouwwerk (SAAMO);
 • Soepele uur, verlof- en compensatieregeling;
 • Je werkt in een glijdend uurrooster met een totaal van 38 uur per week en met een gunstige verlofregeling;
 • Onze organisatie is actief op meerdere locaties via diverse projecten, waardoor er regelmatig nieuwe vacatures worden opgesteld. Dit biedt kansen tot interne doorstroming;
 • Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van onze organisatie. Er worden ruim voldoende mogelijkheden tot bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met collega’s die projectmatig werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen binnen SAAMO.
 • Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld en we voorzien een omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen.

Aanwervingsprocedure

 • Je bezorgt je geschreven of ingesproken motivatie (bv. in de vorm van een brief of een videoboodschap) en curriculum vitae ter attentie van Wouter Hennion (directeur) via info.oost-vlaanderen@saamo.be. Dit kan tot we de geschikte kandidaat gevonden hebben. We contacteren je zodra je brief gelezen is;
 • De selectiecommissie bepaalt op basis van je CV en motivatie of je weerhouden wordt voor een sollicitatiegesprek;
 • Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, krijg je vooraf een korte presentatieopdracht (10-tal minuten) die je tijdens het gesprek aan de selectiecommissie mondeling zal toelichten;
 • Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie zal doorgaan in de Sint-Jacobsnieuwstraat 50 in Gent.
 • Indiensttreding: bij voorkeur zo snel mogelijk.

Bekijk de volledige vacature

 

Back To Top