Skip to content

Draaiboek Zorgnetwerken

Draaiboek Zorgnetwerken

Een zorgnetwerk is een lokaal initiatief dat een aanvullend dienstenaanbod brengt bij mensen in een kwetsbare positie. Dat gebeurt via nauwe samenwerking tussen de netwerkcoördinator, vrijwilligers en lokale actoren. De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen.

De publicatie is ideaal als werkinstrument voor een gemeente die wil starten met een zorgnetwerk.
Hoe krijgt zo’n zorgnetwerk structuur? Wie kan er bij betrokken worden? Wat met de financiering? Hoe worden signalen opgevangen en doorgegeven? Wat met het beroepsgeheim? Hoe werf je vrijwilligers? Wat is het profiel van vrijwilligers in een zorgnetwerk? Hoe zit het met de verhouding naar andere sociaal-culturele verenigingen?

De antwoorden op deze vragen lees je in het draaiboek dat in 2015 tot stand kwam in samenwerking met Cera.

Back To Top