Skip to content

Eindrapport STEK Harelbeke

Katrien Laga

SAAMO West-Vlaanderen was van 2013 tot 2022 actief in Harelbeke.

Samen met Stad Harelbeke en Huis van Welzijn werkten we aan verschillende projecten. Het buurtopbouwwerk stimuleerde de volwaardige maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen in de centrumwijk van Harelbeke. De inzet van SAAMO zorgde voor nieuwe impulsen die tot op de dag van vandaag kwetsbare inwoners van Harelbeke aantrekken, zoals het Naaiatelier, de Sociale kruidenier, Soep met babbels en de ontmoetingsmomenten in GS9.
Sinds 2020 is de buurtgerichte werking in het centrum geëvolueerd naar een werking op basis van de
principes van praktijkmodel De Stek en werden de principes van outreachend werken geïmplementeerd in de buurtwerking.

In dit rapport blikken we terug op 9 jaar samenwerking, evalueren we het project na bijna 3 jaar werken
volgens praktijkmodel De Stek en sluiten we af met een aantal aanbevelingen op basis van deze
ervaringen.

Back To Top