Skip to content

Privacyverklaring SAAMO West-Vlaanderen

SAAMO West-Vlaanderen hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Wij zien het als instituut voor maatschappelijk opbouwwerk als onze taak om mensen te wapenen tegen de risico’s van misbruik van persoonsgegevens. Zelf het goede voorbeeld geven door zorgzaam om te springen met persoonsgegevens moet dan ook voor een organisatie als SAAMO een evidentie zijn.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Back To Top