Skip to content

Publicatie TBSL

Een tijdelijke oplossing voor mensen in hoge woonnood

In drie jaar tijd konden 60 gezinnen, die dakloos waren of eerstdaags zouden worden, tijdelijk terecht in een woning van ons project Tijdelijke Bezetting Sociale Leegstand (TBSL). Als lezer krijg je in deze brochure een inkijk in hoe het project verliep. Je ontdekt hoe het mogelijk is dat zoveel mensen geen woning (meer) hebben, welke hindernissen ze tegenkomen in hun zoektocht naar een woning en wat deze tijdelijke woonst voor hen betekende. Op basis van onze ervaringen formuleren we tot slot enkele aandachtspunten en aanbevelingen voor het lokale woonbeleid.

Back To Top