Skip to content

Ter Plekke Zillebeke

Ter Plekke Zillebeke

SAAMO West-Vlaanderen en Stad Ieper werken sinds 2020 nauw samen in kader van de uitbouw van een mobiele werking om de diensten van de lokale dienstencentra in het centrum van Ieper dichterbij de
burgers in de omliggende deelgemeenten te brengen.

In dit rapport wordt geschetst hoe het project in Zillebeke tot stand kwam en evalueren we de stand van
zaken van de werking na 2 jaar samenwerking.

Back To Top