Skip to content

Toegankelijke dienstverlening in Roeselare

Welke drempels ervaren deelnemers uit onze projecten bij de dienstverlening van stad Roeselare? Wat is bij hen niet gekend of hebben ze vragen over? Wat zijn verbeterpunten?

Op 4 april 2023 gingen we in gesprek met stad Roeselare en ARhus over toegankelijke dienstverlening en presenteerden we ons beleidsrapport met bevindingen en aanbevelingen.

Back To Top