Ga naar hoofdinhoud

Wij zoeken een opbouwwerker voor het project Sociale Huurders aan de Slag (m/v/x)

SAAMO Gent komt op voor het recht op een menswaardig leven voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. SAAMO Gent wil deze mensen opnieuw greep laten krijgen op hun leven en hun omgeving. Met een ploeg van ruim 30 medewerkers proberen wij samen met deze mensen het verschil te maken en zetten we beleidsmakers aan om uitdrukkelijk te kiezen voor armoedebestrijding, solidariteit en herverdeling.

Sociale Huurders aan de Slag (SHADS): SAAMO is sinds 2002 actief in de sociale huisvesting, zowel lokaal als bovenlokaal. Via het project SHADS willen we de participatie van de sociale huurders vergroten, zodat ze meer invloed krijgen op hun woon- en leefomgeving. Dit doen we door diverse bewonersgroepen in Gent te ondersteunen. In de Watersportbaan gaan we specifiek aan de slag met actiepunten per hoogbouwcomplex. Daarbij verzamelen we thema’s en voorstellen die leven bij sociale huurders m.b.t. hun eigen appartementsgebouw en de wijk. We werken met nieuwsbrieven, actieplannen die we opgesteld hebben samen met de huurders en die verder tot realisatie moeten leiden,  activiteiten in en rond het gebouw en ontmoetingsmomenten met sociale huisvestingsmaatschappijen en andere partners. Met als resultaat: een aantal concrete, haalbare acties én een aantal betrokken buurtbewoners die als vrijwilliger ze helpen realiseren.

Wat doe je?

Watersportbaan

 • Je staat – samen met een collega in – voor de werking met sociale huurders aan de Watersportbaan. Daarbij wordt outreachend gewerkt naar sociale huurders in een zestal hoogbouwblokken.
 • Je werkt, samen met bewoners en partners, aan de uitvoering van concrete acties en actieplannen in en rondom de hoogbouwblokken.
 • Je werkt – voor grotere problemen – aan dossieropmaak (bv. afval/netheid, energie, huurlasten, onderhoud, …)
 • Je participeert aan de organisatie en begeleiding van groepsbijeenkomsten en activiteiten. Je richt – samen met je collega – bewonersvergaderingen (sociale huurders) en stuurgroepvergaderingen (met partners en sociale huisvestingsmaatschappijen) in.
 • Je communiceert naar sociale huurders o.a. door ontmoetingsmomenten aan inkomhallen samen met buurtpartners, een wijkkrant, …
 • Je werkt samen met de SAAMO collega’s van de STEK werking Watersportbaan.

Stadsbreed  

 • Je ondersteunt één of meerdere sociale huurdersgroepen in Gent (Ledeberg, Rabot, Meulestede, Scheldeoord, …)
 • Je bedenkt samen met bewoners oplossingspistes en treedt in communicatie met oplossers
 • Je stemt regelmatig af met de vertegenwoordiger van sociale huurders in de Woonraad
 • Je volgt de beleidsontwikkelingen op het gebied van sociale huisvesting, en kan ze begrijpelijk overbrengen tav sociale huurders.
 • Je onderhoudt contacten met VIVAS en komt tot samenwerking waar wenselijk.

Je neemt deel aan de themacirkel wonen van SAAMO Gent waar je een medium krijgt om samen met andere collega’s over jouw en andere projecten na te denken. Je participeert aan het Algemeen Team waar alle medewerkers van SAAMO Gent elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen.

Tot slot behoren ook enkele administratieve taken bij de functie: bijhouden van een overzicht acties en ondernomen stappen, registratie van activiteiten binnen het SOhub systeem, verslaggeving, registratie van je werktijd, correct doorgeven van staving stukken van gemaakte onkosten,…

WIE ben jij?

 • Je hebt een hart voor opbouwwerk en voelt verbinding met de missie van SAAMO,
 • Je wil 100 % gaan voor de sociale huur en sociale huurders,
 • Je hebt kennis van de sociale kaart of de competenties om deze te verwerven
 • Je ben een gedreven en ondernemende doener, creatief in het vervullen van opdrachten: initiatief nemen, oplossingen verkennen, breed kijken naar mogelijke linken, nieuwe oplossingswegen bedenken,…
 • Je bent een teamspeler, maar kan ook autonoom aan de slag
 • Je bent een bruggenbouwer: je legt makkelijk contact met mensen in kwetsbare posities maar schuwt ook samenwerking met sociaal werkers en beleidmakers niet.
 • Je bent vlot en correct in de omgang, zowel met bewoners als met politici in het stadhuis. Je kan een begeesterend verhaal bedenken en vertellen over sociale huur.
 • Je kan je vlot verplaatsen binnen de Stad Gent, met de fiets of met het openbaar vervoer
 • Je kan je werkuren flexibel aanpassen aan de noden van de doelgroep en de projecten waaraan je werkt
 • Pluspunten
  • Kennis van woonbeleid en regelgeving op gebied van sociale huisvesting. Kennis van de woonactoren.

WAT kunnen wij jou bieden?

 • Je gaat samen met een collega – die dezelfde opdracht heeft als jij – aan de slag.
 • Je krijgt de tijd om je in te werken in het project SHADS.
 • Je komt terecht in een gedreven team van opbouwwerkers en medewerkers algemene diensten.
 • Je krijgt een individuele coach en de kans om extra vorming en opleidingen te volgen. Standaard volg je ook de basisopleiding Opbouwwerk. Meer info over deze opleiding vind je hier.
 • Op termijn kan je op basis van jouw interesses en competenties ook in andere (woon)projecten aan de slag.
 • Contract: onbepaalde duur, 50 %
 • Indiensttreding 1 oktober 2022
 • Loon: barema B1c (maatschappelijk opbouwwerk)
 • Soepele verlofregeling en compensatie meeruren
 • Woon werk vergoeding

 

Back To Top