skip to Main Content

WoonZaak

Campagne

In Vlaanderen woedt een wooncrisis. Meer dan 155.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning. Ondanks het feit dat wonen een grondrecht is, neemt de overheid onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief waar te maken.  Samen met heel wat partnerorganisaties voeren we een juridische procedure bij het Europees Comité voor Sociale Rechten om zo de overheid te overtuigen dat het grondrecht wonen gegarandeerd moet worden.  

 

De problemen met toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit én woonzekerheid op de private huurmarkt zijn groot. Wie geen toegang heeft tot een sociale woning en op de private huurmarkt niet (meer) terechtkan, belandt in het grijze wooncircuit of in situaties van dakloosheid. Samen met heel wat partnerorganisaties pleiten we met SAAMO voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Want wonen is een grondrecht. Het recht op wonen blijft in Vlaanderen echter voor velen dode letter. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid onvoldoende. 

Naast de juridische procedure willen we het draagvlak vergroten om de wooncrisis een halt toe te roepen. Daarom zullen we een brede campagne over het recht op wonen voeren en zo een brede beweging op gang trekken. 

We nemen deel aan de trekkersgroep van de Woonzaak. Vanuit deze betrokkenheid zorgen we voor een verbreding van het aantal organisaties en actoren die de Woonzaak onderschrijven; naast middenveldorganisaties worden ook stappen gezet naar lokale besturen.   

We volgen het juridisch onderzoek op over de manier waarop het Europees Comité voor Sociale Rechten het woonbeleid en de collectieve klachten daarover beoordeelt. Dit wordt gekoppeld aan een analyse van het huidige Vlaamse woonbeleid. 

In het kielzog van dit onderzoek zal de effectieve klacht worden geschreven. SAAMO maakt de resultaten van het onderzoek mee bekend en levert – indien nodig – input voor de klacht. Dit laatste gebeurt maximaal in samenwerking met de doelgroep. Daarnaast geven we mee vorm aan een communicatiecampagne om de wooncrisis vanuit onze opbouwwerkpraktijken meer zichtbaar te maken voor het brede publiek.   

Op de agenda

Woonzaak on tour | ook in Gent

14/12/2021

Op dinsdag 14 december van 10:30 tot 13:30 uur komt Woonzaak langs bij SAAMO Gent. Vanaf maandag 13 december gaat…

Nieuws & verhalen

Woonzaak on tour houdt halt in Vlaams-Brabant

Op vrijdag 17 december 2021 legt De Woonzaak een klacht neer bij het Europees Comité voor Sociale Rechten in Straatsburg.…

Back To Top