Ga naar hoofdinhoud

Wat doet Saamo in Vlaams-Brabant

Onze medewerkers zijn op verschillende plaatsen in de provincie actief. In samenwerken ligt onze kracht. Opbouwwerkers staan dicht bij mensen en de problemen waarmee ze te maken krijgen. Ze werken steeds samen aan oplossingen die breed inzetbaar en innovatief zijn. En uiteraard zijn ook de organisaties, netwerken en besturen met wie ze samenwerken onmisbaar om te strijden voor een samenleving waarin er plaats is voor iedereen.

Circulaire voedselhub

Elke dag belandt er eten in de vuilbak. Tegelijkertijd deden nog nooit eerder zoveel mensen in Vlaanderen en Brussel een…

Robin Food

Boeren en veilingen kampen met grote voedseloverschotten. Enorm veel groenten en fruit halen het niet tot in de winkelrekken. Ze…

The 18

Vilvoordse jongeren vinden hun plek niet. Ze worden niet gehoord door het beleid en verliezen het vertrouwen in hulp- en…

STEK Tienen

De grondwet geeft mensen recht op sociale zekerheid, op bescherming van de gezondheid en op sociale, geneeskundige en juridische bijstand. Door een te complexe…

STEK Zaventem

De grondwet geeft mensen recht op sociale zekerheid, op bescherming van de gezondheid en op sociale, geneeskundige en juridische bijstand. Door een te complexe…

Open Armen

Open Armen, een Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen in Halle, versterkt de maatschappelijke positie van mensen in armoede. De…

Erm ‘n Erm

In 2009 legde SAAMO Vlaams-Brabant, toen nog RISO, de eerste fundamenten van Erm ’n Erm in Tienen. Sinds 2012 is…

Klimaattransitie

Duurzaamheid gaat over meer dan de uitdagingen voor het milieu en het klimaat. Het gaat over ecologische, economische en sociale…

Ieders Stem Telt

Ieders Stem Telt is een participatief project van SAAMO dat een stem geeft aan maatschappelijk kwetsbare groepen in tijden van…

Wonen op Maat

Het aanbod betaalbare, kwaliteitsvolle woningen is te beperkt voor mensen in een kwetsbare positie. Door de lange wachtlijsten in de…

Bouwblokrenovatie

Vlaanderen telt momenteel bijna 200.000 nood-kopers. Noodkopers zijn mensen met een laag inkomen die noodgedwongen een goedkope woning kopen op…

ZenneLab – Broek

Net als andere gemeenten in de Vlaamse rand, ondervindt ook Vilvoorde steeds meer invloed van de groeiende grootstad. Mensen wijken…

Kleinschalig wonen

In 2010 woonden 3000 gezinnen in Vlaams-Brabant permanent op toeristische campings, woonwagenterreinen en in weekendverblijfparken. Ondanks de woononzekerheid en de soms mindere woningkwaliteit, heerst er…

Buurtwerk Zaventem

Een buurtwerking zonder drempels, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en waar de dienstverlening dicht bij de mensen staat. Dat is Buurthuis Mozaïek in Zaventem. In een gemeente zoals Zaventem, waar de…

Solikoop

SOLIKOOP (de commerciële naam voor Sociale kruidenier Vlaams-Brabant) is een netwerk van solidaire winkels voor wie het financieel moeilijk heeft.…

Sterk Onderwijs

Onderwijs zou een ‘hefboom uit armoede’ moeten zijn, maar dat is (nog) niet het geval. In vergelijking met andere regio’s in…

Onderwijs en e-inclusie

Het proces van digitalisering is onomkeerbaar. Meer nog, de Covid-19 crisis heeft deze evolutie alleen maar versneld. Daarom is het…

Brugfiguur in het onderwijs

Wat als je als anderstalige nieuwkomer de communicatie van de school van je kind niet begrijpt? Als het onderwijssysteem totaal…

Onderwijsopbouwwerk Zaventem

SAAMO Vlaams-Brabant zet in op Onderwijsopbouwwerk in Zaventem. Een onderwijsopbouwwerker ondersteunt er ouders en schoolteams in twee lagere scholen. De aandacht gaat naar…

Tienen voor Taal

Het aantal kinderen bij wie Nederlands niet de thuistaal is, stijgt in Tienen. In pilootscholen De Luchtballon en Via Immaculata biedt SAAMO…

Unelma

Unelma staat voor dromen over een goede toekomst voor je kind, voor kansen grijpen. Vooral bij ouders met een vluchtverleden staat deze…

Sterk Werk

Binnen het project Sterk Werk ijvert SAAMO Vlaams-Brabant voor duurzaam werk. Arbeid is een belangrijke hefboom om te participeren aan de samenleving. De…

De StadsAkker

Merk jij ook dat gezonde en duurzaam geproduceerde voeding duurder is? Dat korte keten initiatieven weinig mensen in armoede aantrekken? Met…

Afgelopen projecten

WGC Landen

De gezondheidskloof tussen arm en rijk neemt toe. Ondanks allerlei maatregelen, blijft gezondheidszorg voor kwetsbare groepen vaak weinig toegankelijk. Maatschappelijk kwetsbare…

Bewonersparticipatie CNUZ

Dit project is intussen afgelopen. Sociale huisvestingsmaatschappijen hebben niet altijd de expertise in huis om bewonersparticipatie te realiseren. Nochtans versterkt…

Back To Top