Skip to content

Wat doet SAAMO in Vlaams-Brabant

Onze medewerkers zijn op verschillende plaatsen in de provincie actief. In samenwerken ligt onze kracht. Opbouwwerkers staan dicht bij mensen en de problemen waarmee ze te maken krijgen. Ze werken steeds samen aan oplossingen die breed inzetbaar en innovatief zijn. En uiteraard zijn ook de organisaties, netwerken en besturen met wie ze samenwerken onmisbaar om te strijden voor een samenleving waarin er plaats is voor iedereen.

Ieders Stem Telt

Ieders Stem Telt

Op zondag 13 oktober vinden de lokale verkiezingen plaats. De afschaffing van de opkomstplicht in Vlaanderen zorgt voor complexe spelregels.…

Samen Op Straat In Vilvoorde

Samen Op Straat Vilvoorde

In 2023 rolt SAAMO Vlaams-Brabant het project Samen op straat uit in Vilvoorde. Dit project gaat intergenerationeel aan de slag met jongeren die geen aansluiting vinden bij jeugdwerk, opleidingen of jobs.

Voedseloverschotten Sorteren

Circulaire voedselhub

SAAMO Vlaams-Brabant wil systemen opzetten om voedseloverschotten te redden van de afvalberg, en de toegang tot gezonde voeding te verhogen voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Robin Food

Robin Food

Samen met partners verwerken we groente- en fruitoverschotten tot kwaliteitsvolle voedingsproducten. Zo vergemakkelijken we toegang tot duurzame, gezonde voeding.

Open Armen 17/10 2022 Actie

Open Armen

Deze Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen in Halle versterkt de maatschappelijke positie van mensen in armoede.

Erm 'n Erm Grote Bergstraat 21

Erm ’n Erm

Deze Vereniging waar Armen het Woord Nemen is expert in armoedeproblematiek. Ze versterkt de positie van mensen in armoede, en heeft daarmee een belangrijke plaats in het Tiense armoedebeleid.

Infoavond 2023 In De Druivenstreek Over Hernieuwbare Energie

Hernieuwbare energie

SAAMO Vlaams-Brabant slaat met dit project bruggen tussen de klimaatbeweging, klimaatinspanningen, klimaatplannen en maatschappelijk kwetsbare groepen.

Ieders Stem Telt 2024 - Interview Zaventem

Ieders Stem Telt Vlaams-Brabant

Ieders Stem Telt is een participatief project dat een stem geeft aan maatschappelijk kwetsbare groepen tijdens verkiezingen in België.

Straatcontacten Ottenburg

DorpsgeWOON

Via Wonen op Maat ontwikkelt SAAMO Vlaams-Brabant bruikbare modellen en innovatieve woonvormen om het aanbod op de private huur- en koopmarkt te verruimen.

Pauline Op Bezoek Bij Renovatie

Bouwblokrenovatie

SAAMO Vlaams-Brabant ondersteunt en ontzorgt noodkopers in Vilvoorde en Grimbergen, die beroep doen op leningen of premies voor renovaties. Zo kunnen ze hun noodkoopwoning veiliger en energiezuiniger maken.

ZenneLab – Broek

ZenneLab – Broek

Met het project Broek – ZenneLab zet SAAMO-Vlaams-Brabant in op goed en aangenaam wonen voor de kwetsbare bewoners van wijk Broek in Vilvoorde.

Medewerkers En Vrijwilligers Buurthuis Mozaïek In Zaventem

Buurtwerk Zaventem

Een buurtwerking zonder drempels, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en waar de dienstverlening dicht bij de mensen staat. Dat is Buurthuis Mozaïek in Zaventem.

Winkelen In Het Perron, Leuven

Solikoop

Solikoop garandeert betaalbare, gezonde en kwalitatieve voeding en basisproducten voor iedereen. In de solidaire kruideniers kan iedereen winkelen aan een eerlijk tweeprijzensysteem. Mobiele kruideniers bereiken wie slecht ter been is.

Sterk Onderwijs Vlaams-Brabant

Sterk Onderwijs Vlaams-Brabant

SAAMO Vlaams-Brabant ondersteunt en versterkt schoolteams voor gelijke onderwijskansen. We werken we samen met scholen, partners in het onderwijs, welzijn, vrijetijd, leerlingen en ouders aan schoolbeleid en klaspraktijk.

Brugfiguur In Het Onderwijs

Brugfiguur in het onderwijs

Brugfiguren vormen in Tienen en Landen de schakel tussen scholen en ouders, en zijn belangrijke vertrouwenspersonen voor veel anderstalige gezinnen.

Netwerkdag Met Onderwijsopbouwwerker Els

Onderwijsopbouwwerk Zaventem

SAAMO Vlaams-Brabant werkt aan het verlagen van drempels in de communicatie tussen ouders en scholen. Ook helpen we om de participatie van maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan een inclusiever schoolbeleid te verhogen.

Opbouwwerkers Helpen Via Unelma Ouders De Weg Vinden Naar Diensten Voor Vrijetijd, Welzijn, ...

Unelma

Onze opbouwwerkers vormen een aanspreekpunt voor kwetsbare gezinnen in scholen. Ze luisteren en verwijzen door naar de juiste hulp- of dienstverlening. Ook werken ze samen aan oplossingen om die diensten toegankelijker te maken.

Voedseloverschotten Verdelen Via Circulaire Voedselhub

Sterk Werk

Via Sterk Werk wil SAAMO-Vlaams-Brabant mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie helpen om duurzame jobs op maat te vinden.

De StadsAkker

De StadsAkker

Met de zelfpluktuin Stadsakker vergemakkelijken we in Tienen de toegang tot gezonde, duurzaam geproduceerde voeding voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.

Woonzaak

Woonzaak

Maakt de wooncrisis zichtbaar en roept via een Europese klachtenprocedure de Vlaamse overheid ter verantwoording.

Afgelopen projecten

Boetiek Sympathiek Opening

Solidariteit in HAL 5

SAAMO Vlaams-Brabant experimenteert in HAL 5 te Kessel-Lo met solidaire activiteiten voor een samenhorige, dichtbevolkte buurt.

The 18

The 18

The 18 in Vilvoorde wil een nieuw lokaal partnerschap voor jongeren realiseren, waarbij drempels in regels en procedures worden weggenomen. Dit om jongeren te helpen werk te vinden.

STEK Tienen

STEK Tienen

In de Stek in Tienen helpen we mensen met hun administratie via Koffie en Formulieren. We organiseren vormingen en sociale acties om de stem van mensen in armoede te laten horen. We doen beleidsaanbevelingen of -acties om structurele verandering te verwezenlijken.

STEK Zaventem

STEK Zaventem

Digibuddies helpen in Buurthuis Mozaïek de digitale kloof te verkleinen. OCMW, CAW, huisvestingsmaatschappij ELK Zijn Huis spreken er cliënten aan. Via Koffie en Formulieren helpen we mensen met hun administratie. Samen kaarten we vormen van onderbescherming aan bij het lokale beleid.

WGC Landen

WGC Landen

SAAMO Vlaams-Brabant onderzocht de mogelijkheid om een wijkgezondheidscentrum op te starten in Landen. Een WGC is een krachtig middel om brede, laagdrempelige en preventieve zorg aan te bieden.

Bewonersparticipatie CNUZ

Bewonersparticipatie CNUZ

SAAMO begeleidde de sociale huisvestingsmaatschappij Cnuz in Tienen, Landen en Aarschot bij het realiseren van bewonersparticipatie. Zo kon Cnuz haar werking nog meer afstemmen op haar huurders.

Kleinschalig Wonen

Kleinschalig wonen

Voor kwetsbare groepen kan wonen in een kleine (verplaatsbare) constructie een oplossing bieden voor het ontoereikend sociaal woonaanbod. SAAMO Vlaams-Brabant hielp deze woonvorm door te voeren in een sociaal woonbeleid.

Onderwijs En E-inclusie

Onderwijs en e-inclusie

SAAMO Vlaams-Brabant werkt aan initiatieven die de digitale kloof bij kinderen en ouders in projectscholen in Zaventem en Heverlee verkleinen.

Tienen Voor Taal

Tienen voor Taal

In pilootscholen in Tienen bood SAAMO Vlaams-Brabant extra spreek- en taalleerkansen Nederlands aan. Zo kregen kinderen uit een anderstalige thuissituatie nog meer kansen om hun taal- en leesvaardigheid te verhogen.

Back To Top