Skip to content

WGC Landen

Project

De gezondheidskloof tussen arm en rijk neemt toe. Ondanks allerlei maatregelen, blijft gezondheidszorg voor kwetsbare groepen vaak weinig toegankelijk. Maatschappelijk kwetsbare mensen leven gemiddeld minder lang en hebben gemiddeld minder gezonde jaren. Bovendien stellen ze vaker hun doktersbezoek uit en nemen ze minder deel aan preventieacties. SAAMO Vlaams-Brabant onderzocht de mogelijkheid om een wijkgezondheidscentrum op te starten in Landen. 

 

Wijkgezondheidscentra (WGC) zijn een krachtig middel om brede, laagdrempelige en preventieve zorg aan te bieden. Er werken multidisciplinaire teams, bestaande uit bijvoorbeeld een dokter, een kinesist, een verpleegkundige en een maatschappelijk werker die kijkt naar de woon- en leefomstandigheden van de patiënt. 
Een WGC voorziet eerstelijnszorg en werkt volgens het forfaitair betalingssysteem. De financiële drempel verdwijnt, doordat de patiënt geen eigen bijdrage hoeft te betalen. 

SAAMO pleitbezorger voor wijkgezondheidscentra

De vraag naar wijkgezondheidscentra in Vlaanderen overstijgt het bestaande aanbod, zowel in steden als op het platteland. Vanuit haar ervaring ondersteunde SAAMO daarom de opstart van wijkgezondheidscentra. We ijverden ook bij Vlaamse en lokale overheden voor maatregelen om het netwerk van wijkgezondheidscentra verder uit te breiden. 

Wijkgezondheidscentrum in Landen

In Landen leek er een opportuniteit om een wijkgezondheidscentrum op te starten. SAAMO Vlaams-Brabant onderzocht de mogelijkheden. Uit dit onderzoek bleek echter dat het opstarten van een WGC in Landen niet mogelijk is. SAAMO Vlaams-Brabant blijft wel aanspreekpunt voor mogelijke ondersteuning van lokale actoren met plannen om wijkgezondheidscentra op te zetten.

Back To Top