Skip to content

In de solidaire winkel Het Perron winkelt iedereen aan een rechtvaardige prijs

14/11/2021

In de solidaire buurtwinkel Het Perron in Leuven hebben de tomaten twee prijzen, net als de koekjes, het afwasproduct en alle andere producten. Iedereen kan hier aan een marktconforme prijs winkelen. Mensen met een laag inkomen, betalen echter een lagere prijs voor hetzelfde product. Dit prijzenverschil maakt het voor de laatste groep mogelijk om gezonde en kwalitatieve voeding naar geheel eigen keuze te kopen. Bovendien is er in Het Perron ook plaats voor een kop koffie,  een  babbel en administratieve ondersteuning, indien nodig. Dit maakt het voor sociaal werkers mogelijk om aan een betere sociale bescherming van de maatschappelijk kwetsbare klanten te werken.

De solidaire winkel Het Perron bevindt zich in Hal 5, de historische spoorweghallen achter het station van Leuven. “De stad stelt deze hallen tijdelijk ter beschikking van vzw Hal5, een broedplaats voor nieuwe stedelijke initiatieven, die een mix van organisaties en ondernemers huisvest”, vertelt Kelly De Mesmaeker. “In Hal5 zijn naast  horeca o.m. een zuurdesembakkerij, een circusschool, Arktos gehuisvest, en dus ook onze solidaire winkel.” Kelly is opbouwwerkster bij SAAMO Vlaams-Brabant. Samen met buurtwerk ’t Lampeke, CAW Oost-Brabant, de Ruimtevaart en de provincie Vlaams-Brabant is SAAMO initiatiefnemer achter Het Perron. Stad Leuven biedt financiële ondersteuning. 

“Met Het Perron willen we ervoor zorgen dat iedereen  aan gezonde voeding kan geraken. Uiteindelijk is dat toch het absolute minimum dat je in een rijk land als België mag verwachten”, stelt Kirsten Saenen, stafmedewerker bij SAAMO Vlaams-Brabant. 

“Maar laten we wel wezen: de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers ontslaat de overheid niet van haar verantwoordelijkheid om een structureel armoedebeleid te voeren door o.m. de uitkering op te trekken, ze minder voorwaardelijk te maken, en ze veel meer automatisch toe te kennen.” 

Alternatief voor voedselbedeling 

“In het verleden waren verschillende Leuvense organisaties achter de solidaire winkel hier al mee bezig“, vertelt Kelly. “Er waren enkele kleine sociale kruideniers of een afhaalpunt, maar al snel bleek dat er in Leuven meer mensen nood hadden aan  gezonde voeding. Tegelijk merkten we dat veel mensen drempels ervaren om bij voedselbedelingsinitiatieven langs te gaan. Een voedselpakket is bovendien zelden toereikend, verse producten ontbreken vaak en laten weinig keuze toe. Daar wilden we iets aan doen”. 

Daarop werd beslist een eengemaakte winkel voor Leuven op te richten. Dat werd Het Perron in Hal5. Vanuit het belang van keuzevrijheid, kwaliteit van voeding, een echte winkelbeleving en een warm onthaal, kan iedereen, arm of rijk, hier winkelen. Het Perron behoort tot het netwerk van Solikoop, een sociale onderneming die lokale partnerschappen ondersteunt om solidaire winkels op te richten. Momenteel zijn dat De Savooi in Bierbeek en Het Perron in Leuven.  

“Het Perron is een winkel die de diversiteit van de inwoners in de stad Leuven weerspiegelt”, legt Kirsten uit. “De klanten wandelen er tussen de rekken en leggen wat ze nodig hebben in hun mandje. Gaan naar de kassa en rekenen af. Dat klinkt eenvoudig. Bij het betalen tonen ze hun klantenkaart. Enkel de kassa ziet of de klant het verlaagde tarief moet betalen. Voor heel wat  mensen maakt dit laatste  een wereld van verschil. 

Vorige week kwam een vrouw ons bedanken. Ze was al jaren afhankelijk van de voedselbedeling en kon het zich hier eindelijk eens permitteren om, net zoals andere mensen, te winkelen. Ze had tranen in de ogen toen ze me dat vertelde.” 

Tweeprijzensysteem 

De twee prijzen die je in Het Perron op elk product vindt, zijn voor de twee categorieën van klanten. Solidaire klanten betalen een prijs vergelijkbaar met die in andere kleine supermarkten, klanten met een laag inkomen betalen tot 40% korting op groenten en fruit, en tot 15% op andere producten. ”Die korting kunnen we aanbieden dankzij Carrefour Belgium”, verklaart Kirsten. “Voor we met deze werking startten zijn we met een aantal grootwarenhuizen gaan praten over wat ze voor ons konden betekenen. In die gesprekken bleek Carrefour bereid om de grootste inspanning te doen. De korting die zij ons geven, geven  wij op onze beurt aan onze klanten met een laag inkomen.  

Een meer sociale markt 

 “We willen niet alleen een model ontwikkelen dat een respectvol alternatief is voor de voedselbedeling”; zegt Kirsten ambitieus. “Op lange termijn dromen we ervan dat alle winkels in het reguliere circuit zo zouden werken. Op die manier is Het Perron een voorafspiegeling van hoe een meer sociale markt eruit zou kunnen zien.”
 

De marketingcampagne die vanaf november 2021 wordt gelanceerd, is bedoeld om meer solidaire klanten aan te trekken. “Veel mensen denken onterecht dat enkel mensen met een laag inkomen, hier kunnen winkelen. Allicht speelt het verleden ook mee, toen enkel deze klantengroep kon winkelen in de sociale kruidenier in Leuven”, zegt Kirsten. “ We kunnen niet concurreren met de supermarkten die een ruimer aanbod hebben dan wij, en meer open zijn. We mikken met ons aanbod op mensen die solidair zijn met stadsgenoten én die lekkere producten willen kopen. Tot ons assortiment behoren producten van o.m. lokale boeren, Oxfam, Robin Food (voedseloverschotten verwerkt tot appelsap, soep of tomatensaus).” 

Vrijwilligers 

“De solidaire winkel is vier dagen per week open. Dit kan enkel omdat we op een sterke en loyale groep vrijwilligers  kunnen rekenen”, vertelt Kelly trots. “Het is een heel diverse ploeg. Sommige komen hier via een vrijwilligersvacature. We geven ook bewust mensen met een maatschappelijke kwetsbaarheid de kans om hier vrijwilligerswerk te doen. Het gaat over mensen die psychologische ondersteuning nodig hebben, in trajectbegeleiding zitten, een vluchtelingenachtergrond hebben en hier hun Nederlands komen oefenen. Eén iemand heeft op dit ogenblik zelfs geen vaste verblijfplaats. Hij houdt het nu toch al een aantal maanden vol, ook al is dit zowat het enige vaste punt in zijn week.”

Terwijl de klanten met hun mandjes naar de kassa gaan, vult Kasper de rekken bij. “De mensen van de jongerenwerking Arktos hebben mij naar hier gestuurd”, blikt hij terug.  “Ik kende Het Perron niet, maar deze winkel heeft mijn hele leven veranderd. Eerst was ik hier vrijwilliger, maar ondertussen ben ik aan de slag als artikel 60’er. Ik leer elke dag bij. Als mijn contract straks afloopt, ga ik onmiddellijk solliciteren bij een andere supermarkt in Leuven. Ondertussen mag ik mijn boodschappen hier doen aan kortingsprijs. Met mijn klein inkomen maakt dat toch een verschil.” 

Meer sociale bescherming 

Wie een kortingsprijs betaalt, wordt aan de hand van een aantal criteria bepaald. De gezinssamenstelling speelt een rol, net als het inkomen. Dat mag tot 25 procent boven het leefloon liggen. “Vooraleer deze klanten hun klantenkaart krijgen, hebben we een intakegesprek met hen”, licht Kelly toe. “Tijdens die babbel komen heel wat zaken naar boven. Ik kijk samen met de mensen na op welke premies of ondersteuning ze nog recht hebben, en wijs hen desnoods door naar meer gespecialiseerde diensten. Op vrijdag zit hier een hulpverlener van  CAW Oost-Brabant die klanten voort helpt met kleine administratieve problemen. ‘Winkelen en papieren noemen we het. Mensen komen binnen met een kleine vraag, maar al snel merk je dat er meer problemen achter schuil gaan.” 

“De solidaire winkel is een laagdrempelige plek waar veel mensen in een kwetsbare positie over de vloer komen. Daarom leveren we via de werking van Het Perron een bijdrage om tot een betere sociale bescherming te komen”, verduidelijkt Kirsten. “Uit hetgeen mensen ons vertellen distilleren we problemen bij de bestaande dienstverlening. Mensen vertellen ons soms ook hoe dat beter zou kunnen. Wij koppelen dat terug naar het beleid zodat zij hun dienstverlening en beleid kunnen aanpassen. Op die manier doen niet enkel onze sociale klanten hun voordeel bij Het Perron, maar verbeteren de situaties voor alle Leuvenaars in een kwetsbare positie.“ 

Momenteel loopt de campagne rond solidair winkelen. Bekende Leuvenaars geven hun favoriet gerecht prijs. De ingrediënten kan je kopen in Het Perron.

Winkel jij al solidair? Bekijk hier de campagne.

Back To Top