Ga naar hoofdinhoud

Klimaattransitie

Project

Duurzaamheid gaat over meer dan de uitdagingen voor het milieu en het klimaat. Het gaat over ecologische, economische en sociale uitdagingen, zoals vermeld staat in het recente verslag Duurzaamheid en Armoede van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Kortom, klimaatmaatregelen en armoedebestrijding moeten de handen in mekaar slaan. 

Iedereen aan boord

Iedereen aan boord houden, dat is één van de uitgangspunten binnen de duurzame ontwikkelingsdoelen die de VN tegen 2030 wil behalen. De Verenigde Naties benadrukken dat beleid, wetgevers en investeerders de negatieve gevolgen onderschatten voor bepaalde bevolkingsgroepen, in het bijzonder voor mensen in armoede.   

Kwetsbare groepen

Met het project Klimaattransitie slaat SAAMO Vlaams-Brabant bruggen tussen de klimaatbeweging, klimaatinspanningen, klimaatplannen en maatschappelijk kwetsbare groepen. Hoe zorgen dat maatschappelijk kwetsbare groepen niet de dupe zijn van klimaatmaatregelen? Hoe zorgen dat zij niet de prijs betalen van deze noodzakelijke transitie? SAAMO Vlaams-Brabant zoekt oplossingen voor de noden van kwetsbare groepen, voor wie de klimaattransitie vaak ver weg is, ook al zijn ze de eerste slachtoffers. 

Teveel individuele gedragsverandering

Mensen in armoede zijn minder verantwoordelijk voor de klimaatverandering door hun kleinere ecologische voetafdruk. Maar ze beschikken ook over minder hefbomen om duurzame keuzes te maken. Mensen in armoede kunnen immers niet investeren in zonnepanelen, geen regenwater opvangen, hun woning niet beter isoleren, hun wagen niet LEZ-proof maken, enzovoort.
De focus van het beleid ligt sterk op individuele gedragsverandering, terwijl datzelfde beleid structurele oplossingen uit de weg gaat voor mensen in armoede.  

Meer sociale rechtvaardigheid

Na een verkennend onderzoek formuleert SAAMO Vlaams-Brabant hoe toekomstige projecten en campagnes maximaal kunnen inzetten op meer sociale rechtvaardigheid binnen de klimaattransitie. Inputverzameling gebeurt bij prominente spelers in het veld, experten in het thema én bij kansarmen, met aandacht voor de mogelijkheden binnen circulaire economie en duurzame energieproductie. 

SAAMO Vlaams-Brabant zal pas tevreden zijn als beleidsmakers meer de link leggen tussen klimaattransitie en armoedebestrijding en als de maatregelen omtrent klimaatverandering ook in het voordeel werken van mensen in armoede. 

Back To Top