skip to Main Content

Bouwblokrenovatie

Project

Vlaanderen telt momenteel 119.000 noodkopers. Noodkopers zijn (vaak grote) gezinnen, die geen geschikte huurwoning vinden en tot het uiterste moeten gaan om een woning te kopen. Vaak is die woning van slechte kwaliteit. Begin 2020 lanceerde de Vlaamse Overheid de allereerste oproep voor subsidieaanvragen voor de renovatie van noodkoopwoningen. Het merendeel van de goedgekeurde projecten komt uit Vlaams-Brabant. SAAMO Vlaams-Brabant ondersteunt daarom de uitrol in de provincie. 

 

Ook als je een huis bezit, kan je in armoede leven. Vaak hebben noodkopers immers de middelen niet om noodzakelijke herstellingswerken uit te voeren. Met het nieuwe Vlaams Noodkoopfonds kunnen noodkopers renteloze leningen krijgen. Die leningen dienen voor investeringen in efficiënte energie en verbetering van de woonkwaliteit en de woonveiligheid. Het Vlaams Noodkoopfonds biedt deze mogelijkheid enkel binnen specifieke en geselecteerde projecten. 

Start in de Slachthuiswijk

SAAMO Vlaams-Brabant begeleidt mensen, die beroep doen op deze renteloze leningen, bij hun renovatieproces. De organisatie kan daarvoor terugvallen op haar ervaring met subsidieretentie in Vilvoorde en Tienen. Zij hebben veel kennis opgedaan op vlak van sociale begeleiding, inspraak en netwerking. 
In april 2021 ging het project van start in de Slachthuiswijk in Vilvoorde. Sindsdien maakt SAAMO Vlaams-Brabant het initiatief bekend bij bewoners uit de buurt. Als een eigenaar interesse toont, voert SAAMO Vlaams-Brabant een beperkt sociaal onderzoek uit. Dat onderzoek leidt tot een rapport met verschillende renovatie-instrumenten (Vlaams Noodkoopfonds, Vilvoordse Centrumpremie, Vlaamse Renovatiepremie, Vlaamse Energielening, enzovoort). Samen met de stad Vilvoorde en 3Wplus, ondersteunt SAAMO Vlaams-Brabant deelnemers bij hun aanvraag en bij de toekenning van de premie. De deelnemers van het project komen ook samen om ervaringen uit te wisselen en het Vlaams Noodkoopfonds te evalueren.   

Beleidswerk en publieke opinie

Op basis van dit project, brengt SAAMO Vlaams-Brabant beleidsmatige tekortkomingen en opportuniteiten in kaart. Daarnaast halen ze inspiratie uit andere lokale praktijken en uit sectorale samenwerkingen. Samen met de doelgroep en op basis van gedeelde ervaringen op het terrein, zet SAAMO Vlaams-Brabant beleidswerk op en proberen zij de publieke opinie te beïnvloeden. 

Schaalvergroting is noodzakelijk

Tevredenheid zal er pas zijn als het Noodkoopfonds structureel deel uitmaakt van het Vlaams beleid. SAAMO Vlaams-Brabant ijvert voor een Vlaams rollend fonds van tienmaal de huidige omvang, met middelen voor sociale en bouwtechnische begeleiding. Dit project biedt alvast een noodzakelijke bijdrage om het algemeen kader bij te sturen en het beleid te adviseren over de nodige schaalvergroting.  

Nieuws & verhalen

Vacature projectmedewerker voor bouwblokrenovatie Vilvoorde (50%, bepaalde duur)

Gezocht: projectmedewerker voor bouwblokrenovatie Vilvoorde (50%, bepaalde duur) Zet je graag je tanden in een complex probleem als ‘het recht…

Openstaande vacatures

Wij zijn steeds op zoek naar opbouwwerkers voor diverse projecten.
Geïnteresseerd? Bezorg ons tijdig jouw sollicitatie.

Projectmedewerker bouwblokrenovatie te Vilvoorde (50%, bepaalde duur)

Regio vlaams-brabant

Gezocht: projectmedewerker voor bouwblokrenovatie Vilvoorde (50%, bepaalde duur) Zet je graag je tanden in een complex probleem als ‘het recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor iedereen’? Leg je vlot contact met kwetsbare doelgroepen en kan je goed outreachend werken? Wil je je inzetten voor een maatschappelijk geëngageerde organisatie? Dan…

Back To Top