Skip to content

Samen Op Straat Vilvoorde

Project
Samen Op Straat In Vilvoorde
Samen Op Straat In Vilvoorde

© iso800 voor SAAMO

Voor jongeren die klein wonen zijn straten en pleinen hun noodzakelijk leefgebied. Andere bewoners ervaren hun aanwezigheid echter vaak als overlast. Het project Samen op straat gaat aan de slag met jongeren die geen aansluiting vinden bij jeugdwerk, opleidingen of jobs. Opbouwwerkers van Samen op straat vertrekken vanuit hun noden en behoeften. Ze werken vindplaatsgericht en intergenerationeel. Samen met jongeren bouwen ze of herstellen ze bruggen naar de rest van de buurt. In 2023 rolt SAAMO Vlaams-Brabant dit project uit in Vilvoorde.

Ontstaan in Antwerpen

Samen op straat is een aanpak die SAAMO Antwerpen ontwikkelde sinds 2005. Het vertrok van het idee van de stad Antwerpen om vaders in te schakelen in wijken om jongeren rustig te houden. SAAMO ontwikkelde het project op de eigen manier: vertrekkende vanuit de belevingswereld van zij die met uitsluiting te maken hebben. Daarom staan in dit project de jongeren en hun toekomstkansen centraal. SAAMO Vlaams-Brabant rolt dit project vanaf 2023 uit in het centrum van Vilvoorde aan het station en in de wijk Houtem.

Jongeren in hun wijk

Er wordt veel geschreven en verteld over jongeren en de wijken waar ze wonen. Veel minder mensen kennen jongeren, weten wat er bij hen leeft en geven hen een plaats in een wijk of in de stad. Daar maakt Samen op straat het verschil. Opbouwwerkers gaan actief op zoek naar jongeren op straathoeken en op pleintjes. Vaak zijn dat jongeren die niet in het jeugdwerk zitten, niet naar een sportclub gaan, geen job vinden of een opleiding volgen. Met die jongeren gaat Samen op straat groepsmatig aan de slag.

Samen op straat geeft kansen

Samen op straat biedt jongeren vooral veel kansen om hun talenten en vaardigheden aan te scherpen, zodat ze kunnen bijdragen aan het leven en het samenleven in hun wijk. In elke deelnemende wijk wordt een kerngroep samengesteld waarin jongeren, samen met de opbouwwerkers, nadenken over de werking. Jongeren zullen via Samen op straat vormingen kunnen volgen bij tal van organisaties. Daarnaast zal Samen op straat jongeren uitnodigen om deel te nemen aan ontmoetingsmomenten en activiteiten.

Samen op straat bouwt bruggen

De jongeren van Samen op straat worden vaak onderschat of miskend in hun wijk. Om andere buurtbewoners te leren kennen en hun talenten zichtbaar te maken, kunnen ze vrijwilligerswerk gaan doen. Ze zullen meewerken aan wijkgebonden initiatieven, waarvan ze een aantal zelf bedenken. Daarom houden de opbouwwerkers niet enkel een vinger aan de pols bij jongeren, maar ook bij andere actoren in de wijk.

Samen op straat gaat op zoek naar oplossingen

Vanuit de verhalen en de beleving van de jongeren van Samen op straat gaan ze op zoek naar oplossingen. Een voetbalveld dat te klein is, gebrek aan ontmoetingsruimte, een slechte relatie met de politie? Via samenwerkingsverbanden met jeugdwelzijnswerk, de lokale jeugdraad of een partneroverleg in de wijk wil Samen op straat meezoeken naar oplossingen voor problemen waar jongeren mee geconfronteerd worden.

Samen op straat werkt intergenerationeel

Buurtvrijwilligers zullen volwassen buurtbewoners zijn die zich engageren in hun eigen wijk vanuit het perspectief van de jongeren. ’s Avonds wandelen de buurtvrijwilligers rond op de pleinen en in de straten van de wijk waarin ze vaak zelf zijn opgegroeid. Ze zijn aanspreekbaar voor jongeren, andere bewoners en lokale autoriteiten. Ze doen dat in periodes waarin veel volk op straat en op de pleintjes aanwezig is: de maand ramadan en vakanties. De leeftijd van buurtvrijwilligers kan variëren tussen 25 en 60 jaar. Ze bouwen vertrouwen op in de wijk door in gesprek te gaan met jongeren en andere buurtbewoners. Ze voorkomen kleine maar soms erg lastige problemen die met een goed gesprek op te lossen zijn: zoals geluidsoverlast, achtergelaten afval of kleine vormen van vandalisme.

 

Back To Top