Skip to content

Woonzaak, nu ook in boekvorm

17/02/2022

In Vlaanderen staan 170.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De problemen met toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit en woonzekerheid op de private huurmarkt zijn groot. Wie geen toegang heeft tot een sociale woning en niet terecht kan op de private huurmarkt, belandt in het grijze circuit of wordt dakloos. Wonen is een grondrecht. Toch neemt de Vlaamse overheid onvoldoende initiatieven om dit recht ook effectief waar te maken. Opeenvolgende regeringen sloegen heel wat aanbevelingen in de wind. Daarom startte in 2019 Woonzaak. Nu ook in boekvorm.

Voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen

Klachtenprocedure

Woonzaak pleit voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Iedereen moet betaalbaar, kwaliteitsvol, aangepast en met voldoende zekerheid kunnen wonen.
Via een klachtenprocedure bij het Europees Comité voor Sociale Rechten wil Woonzaak de overheid ter verantwoording roepen en een ambitieus Vlaams woonbeleid afdwingen.

Die klacht van Woonzaak is nu ook in boekvorm te verkrijgen bij Uitgeverij Epo.
Klik hier voor meer informatie.

SAAMO is mede-initiatiefnemer en neemt een trekkersrol op in de beweging die Woonzaak voor ogen heeft. Opbouwwerkers worden dagelijks geconfronteerd met de negatieve gevolgen van slechte huisvesting op vele levensdomeinen: gezondheid, onderwijs, werk. Daarom zetten we onze expertise in voor een sterke Woonzaak. Met verhalen en getuigenissen uit de opbouwwerkpraktijk maken we de woonproblematiek zichtbaar.
Back To Top