Skip to content

De Woonmaatschappij: centraal thema op VIVAS-congres

14/06/2022

Tegen 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor vormen: de woonmaatschappij.  VIVAS koos dit actuele thema voor hun bewonerscongres op 11 juni 2022.

Eén woonactor per gemeente

SAAMO West-Vlaanderen maakte met 18 huurders van De Mandel, WoonWel en Vivendo de verre verplaatsing naar Leuven om te horen wat er precies verandert voor de huurders. Een gesmaakte uitstap en een interessant congres, al blijven er toch nog vragen over de toegankelijkheid, dienstverlening en toewijzing.

Ik onthoud vooral dat het uiteindelijke doel van de eenmaking een betere dienstverlening is voor de sociale huurder en de kandidaat huurder.

-opbouwwerker Mieke Van Poucke

Op het VIVAS-congres bracht Erik Vlaminck, als Dikke Freddy, een brief aan Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen en baas van minister Diependaele.  De brief is een niet mis te verstane oproep om wat voor Oekraïense vluchtelingen kan ook te realiseren voor kandidaat huurders op de wachtlijst voor een sociale woning.

Lees de brief van Dikke Freddy

Sfeerverslag

Back To Top