Skip to content

17 oktober: werelddag van verzet tegen armoede

17/10/2023

De arbeidsmarkt, niet voor iedereen even toegankelijk.

Iedereen heeft recht op werk. Het is één van de tien sociale grondrechten opgenomen in het verdrag van de rechten van de mens. Maar een job vinden is niet voor iedereen even eenvoudig. Mensen in armoede ervaren vaak drempels op de arbeidsmarkt. Een werkgroep onder leiding van SAAMO, t’Hope en Stad Roeselare ging naar aanleiding van 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, met het thema aan de slag.

Bevraging over zoektocht naar een job

In het voorjaar organiseerden ze gesprekken met bezoekers en cliënten over het thema ‘werk’. Zijn mensen tevreden over hun werksituatie? Vinden ze vlot een job? Wat maakt het makkelijk of moeilijk om een job te vinden, of te behouden? Wat is een duurzame en werkbare job?

 “48% van de bevraagden was tevreden over de huidige werksituatie, 44% niet. Bij de groep die ontevreden is, merken we heel wat onrust. Mensen hebben veelal geen of weinig perspectief op verbetering of verandering, wat deze onrust alleen maar versterkt en de situatie nog meer uitzichtloos maakt, dit zowel op vlak van tewerkstelling zelf als op andere domeinen zoals gezondheid, huisvesting enz.”

– Katrien Laga, opbouwwerker

Belangrijke redenen die mensen benoemen waarom ze niet vlot aan werk geraken hebben te maken met gezondheidsklachten, beperkte mobiliteit, specifieke drempels voor mensen met een migratieachtergrond (taal, niet erkenning diploma, discriminatie, …) en de persoonlijke thuissituatie (bv. alleenstaande ouder, dak-of thuisloos, …). Mensen in armoede stoten op veel drempels en omwegen op de weg naar duurzaam werk. Toch hoeft die zoektocht geen uitzichtloze werkomlegging te zijn.

Beleidsaanbevelingen die uit de gesprekken sterk naar boven kwamen:

  • Een geïntegreerde aanpak op maat

Zowel in de zoektocht naar als in het behouden van werk

  • Belang van aangepast werk en laagdrempelige jobs

Zowel op de reguliere arbeidsmarkt als in de sociale economie

  • Een sterker bewustzijn van armoede en uitsluiting bij de werkgevers

Zowel op vlak van armoede als op vlak van discriminatie en preventiebeleid

Lees meer beleidsaanbevelingen die het Netwerk tegen Armoede in het kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede formuleerde.

Sensibiliserende actie op de markt

Op 17 oktober volgde een sensibiliserende actie op de Grote Markt in Roeselare. De organisatoren gingen met de bezoekers van de dinsdagmarkt in gesprek over het thema ‘werk’ met als vertrekpunt: “Wie wil werken, kan werken, klopt of klopt niet?” Tijdens die gesprekken werden ook de resultaten uit de bevraging voorgesteld.

“We vinden het belangrijk om het verhaal van mensen in armoede onder de aandacht te brengen. Want niet iedereen die wil werken, krijgt de kans. We hopen dat we dankzij deze actie mensen kunnen inspireren om hun blik op duurzaam werk kritisch te bekijken.”

– schepen Hostekint

De werkgroep van Dag van Verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting bestaat uit t’Hope, SAAMO West-Vlaanderen, De Sociale kruidenier RSL, ARhus, CAW Centraal-West-Vlaanderen, FMDO en Stad Roeselare. De partners maken samen werk van voorstellen om de drempels tot de arbeidsmarkt te verlagen voor alle inwoners van Roeselare.

Back To Top