Skip to content

Solidair met bewoners en opbouwwerkers in Denderleeuw

08/05/2023

Het gemeentebestuur van Denderleeuw besloot de samenwerking met SAAMO Oost-Vlaanderen na jarenlange positieve beoordelingen stop te zetten. Deze beslissing kunnen we niet begrijpen. Het raakt aan een belangrijk aspect van het opbouwwerk: het beleid als geëngageerde en kritische compagnon de route uitdagen om een sterk sociaal beleid vorm te geven.

Je hebt moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, je gaat bijna kopje onder door hoge rekeningen en je staat er alleen voor. Maar je kan terecht in een ontmoetingshuis: een plek waar je binnenloopt, waar je een babbeltje slaat en waar een opbouwwerker jou probeert te begrijpen en je stem luider maakt. Het is een plek waar je kan thuiskomen.

Je ouders begrijpen de brieven van je school niet. Maar een opbouwwerker kent je ouders én de school. De brieven worden leesbaar. De school wordt thuis een gespreksonderwerp. Erbij horen en leren gaat veel vlotter.

Je wordt op straat nageroepen om hoe je eruitziet. Mensen in gelijkaardige situaties en opbouwwerkers luisteren naar je verhalen. Je hebt ideeën om je buurt aantrekkelijker te maken. Je krijgt hoop dat het anders kan voor alle inwoners van je gemeente.

Geëngageerde en kritische compagnon de route…

Dat is wat opbouwwerk in Denderleeuw doet. Mensen samenbrengen, mensen verbinden, blootleggen waar de samenleving hen in de steek laat en werken aan concrete oplossingen.

Het vraagt tijd en tonnen engagement van opbouwwerkers, vrijwilligers en deelnemers.

Voor het beleid ben je een gedreven en kritische compagnon de route. Iemand met kennis van zaken, iemand die steeds vertrekt vanuit de ervaringen van mensen die uitsluiting meemaken. Tegen die compagnon durf je al eens te zeggen waarop het staat. Constructief. Zodat de gemeente er kan staan voor al haar inwoners.

… wordt buitenspel gezet

Het Denderleeuwse bestuur besloot om de samenwerking met SAAMO na tien jaar bruusk stop te zetten. De samenwerking werd de voorbije jaren nochtans telkens positief beoordeeld en verlengd. Onze collega-opbouwwerkers krijgen nog zes maanden de tijd om hun werk af te ronden.

Uitsluiting aanpakken: samen staan we sterker

Veel steden en gemeenten staan voor grote maatschappelijke uitdagingen: onderbescherming, armoede, polarisatie, … Veel steden en gemeenten geven aan dat het opbouwwerk een cruciale rol speelt om die uitdagingen te tackelen.

We betreuren de beslissing van de gemeente Denderleeuw. We geloven niet dat de gemeente Denderleeuw haar inwoners daarmee een dienst bewijst. De polarisatie zal er niet minder op worden. Uitsluiting evenmin.

De vele andere steden, gemeenten en partners die samen met SAAMO uitsluiting blijven aanpakken bewijzen dat dit in Denderleeuw ook mogelijk moet zijn. Daarin blijven we geloven.

Back To Top