Skip to content

Standpunt SAAMO sociaal tarief energie

16/04/2024

Op 2 april mocht opbouwwerker Stefan Goemaere namens SAAMO onze standpunten i.v.m. het ‘Sociaal Tarief Energie’ toelichten tijdens een hoorzitting in de Kamer. Een hoorzitting naar aanleiding van enkele resoluties en een wetvoorstel van volksvertegenwoordigers. Ook de kijk van de CREG, FEBEG, beweging.net en het ‘Belgisch Platform tegen Energiearmoede’ o.l.v. de Koning Boudewijnstichting kwamen aan bod.

Stefan’s conclusie is alvast dat ‘Dé alomvattende oplossing’ niet voor het rapen ligt en dat de tijd voor het parlement en regering (helaas) kort is om nog vlug iets te veranderen. Maar er is zowel in parlement als bij de gehoorde partijen overeenstemming dat de inkomensgroep ‘verhoogde tegemoetkoming’ de faire basis is om een sociaal tarief toe te kennen en dat er voor een bovenliggende groep ook een tussenkomst moet komen.

Laat ons inderdaad hopen dat deze (of de volgende) regering er vlug werk van maakt. Wij zullen de druk in elk geval hoog houden!

Herbekijk de hoorzitting

De SAAMO boodschap in een notendop?

  • een sociaal tarief voor inkomensgroep ‘Verhoogde Tegemoetkoming’
  • een sociaal tarief light voor inkomensdeciel 3
  • geef OCMW bevoegdheid om gezinnen boven deciel 3 ook toe te voegen (na sociaal onderzoek)
  • maak alle contracten sociaal tarief elektriciteit verplicht groene stroom (= én sociaal doel én klimaatdoel)
  • garandeer een betaalbaar sociaal tarief (t.o.v. inkomen)
  • werk ook preventief: stimuleer renovatie van woningen en werk dus over bevoegdheidsgrenzen en bestuursniveaus heen samen
  • pak ook het andere door de CREG berekend tarief aan: het zogenaamde ‘ontradingstarief’. Het helpt mensen niet vooruit en werkt niet ontradend!
  • gedropte klant mét sociaal tarief? = Absolute nood aan hulpverlening!
Back To Top