Skip to content

dag van verzet tegen armoede in Oostende

17/10/2022

soepe an d'horloge

Het landelijke thema van de 17 oktobercampagne 2022 luidt:

Gezocht: 180.000 woningen voor een warme thuis

De wooncrisis in Vlaanderen blijft aanslepen en dit al sinds vele jaren. De woningnood is groot, het woonbeleid in ons land slaagt er niet in om tot oplossingen voor de meest kwetsbaren te komen. 180 000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning, vaak al jarenlang. Op de private huurmarkt zijn kwaliteitsvolle huurwoningen voor velen onbetaalbaar. Huurders met een laag inkomen voelen de crisis in de woonsector het sterkst. De woonproblematiek is nu nog versterkt door de stijgende energieprijzen. Wie in een slechte woning woont, krijgt een torenhoge energiefactuur.

Postkaarten en soepe an d’Horloge

De ‘Werkgroep 17 oktober Oostende’ voert lokaal actie rond het thema. Via het verspreiden van postkaarten, bij horeca en handelszaken over de hele stad, wil ze mensen bewust maken van de problematiek.

Naar goede gewoonte is er op maandag 17 oktober, om 12u05, ‘Soepe an d’Horloge’, tegenover het bloemenuurwerk in het Leopoldpark.

De organisatoren, waaronder SAAMO, serveren soep en getuigenissen over leven in armoede en over wat het betekent om geen ‘thuis’gevoel te hebben.

We hopen je dan en daar te mogen ontmoeten!

Back To Top